The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1993

141 tot 150 van 203
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201

141   Boek: Opvoedingsvoorlichting in de jeugdgezondheidszorg: het perspectief van de ouders : een onderzoek naar verwachtingen en wensen van ouders.
M. Peeters, J.M.A. Hermanns (1993), 95 p.
142  download 15419 Hoofdstuk: Beleidsbeslissingen: kosten, baten en utiliteiten
J. van der Pligt in: Beslissen en beoordelen : besliskunde in de psychologie (1993), p. 374-394
143  download 15418 Hoofdstuk: Beslissen en beoordelen vanuit psychologisch perspectief
J. van der Pligt, P. Koele in: Beslissen en beoordelen : besliskunde in de psychologie (1993), p. 11-22
144   Boekbespreking:
J. van der Pligt in: Tijdschrift voor seksuologie, Vol. 17 (1993), p. 82-84, AIDS-preventie in heteroseksuele contacten : risico├»nschatting, voornemen en interactie
145   Boekredactie: Fundamentele sociale psychologie; dl. 6
J. van der Pligt, N. Ellemers, W. van der Kloot, M. Poppe (1993), p. 282
146  download 15416 Hoofdstuk: Perceived risk of AIDS: unrealistic optimism and self-protective action
J. van der Pligt, W. Otten, R. Richard, F. van der Velde in: The social psychology of HIV-infection (1993), p. 39-58
147  download 15417 Hoofdstuk: Risico's
J. van der Pligt, W. Otten in: Beslissen en beoordelen : besliskunde in de psychologie (1993), p. 285-318
148   Boek: Gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen.
P.J.M. Prins (1993)
149   Inaugurele rede: De psycholoog als ingenieur : Over toegepast onderzoek in de psychologische functieleer
J.G.W. Raaijmakers (1993)
150   Rapport: Diagnoseondersteuning voor de chef van de wacht in de Technische Centrlae van het M-fregat
J.G.W. Raaijmakers, W.W. Verduyn (1993)