The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1993

131 tot 140 van 203
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201

131   Hoofdstuk: Some innovatory methodological aspects of longitudinal studies of health and aging
P.C.M. Molenaar in: Aging, health and competence: the next generation of longitudinal research (1993), p. 275-291
132   Artikel: Migration and marriage in the life course: a method for studying synchronized events
C.H. Mulder, M. Wagner in: European Journal of Population, Vol. 9 (1993), p. 55-76
133   Proefschrift: Migration dynamics: a life course approach
C.H. Mulder (1993), p. 251
134   Hoofdstuk: Strategie├źn van uithuisgangers: vastigheid of flexibiliteit
C.H. Mulder, D. Manting in: Volwassen worden: generaties toen en nu: transities in de levensloop (1993), p. 54-72
135  download 15272 Boekbespreking:
S. Musterd in: Tijdschrift voor economische en sociale geografie, Vol. 84 (1993), p. 313-314 , The migration process in Britain and West Germany : two demographic studies of migrant populations
136  download 15271 Artikel: Grote steden op de drempel tussen 'veelkleurig' en 'gepolariseerd'
S. Musterd, W. Ostendorf in: Geografie : vaktijdschrift voor geografen, Vol. 2 (1993), p. 41-45
137  download 15274 Artikel: Stedelijke armoede en etniciteit in de verzorgingsstaat
S. Musterd, W. Ostendorf in: Sociologische gids : maandblad voor sociologie en sociaal onderzoek, Vol. 40 (1993), p. 466-481
138   Artikel: Development of the Self-System. How Children Perceive Their Own and Others Ideas About Themselves
J.H. Oosterwegel, L.J.T. Oppenheimer in: Journal of Applied Developmental Psychology, Vol. 14 (1993), p. 443-460
139   Hoofdstuk: De dwangstoornis
P. van Oppen, P.M.G. Emmelkamp in: Handboek Klinische Psychologie (1993), p. 1-24
140  download 15204 Hoofdstuk: De invloed van meetmethode op onrealistisch optimisme [Measuring unrealistic optimism].
W. Otten, J. van der Pligt in: Fundamentele sociale psychologie. Dl. 7 (1993), p. 245-258