The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1992

71 tot 80 van 189
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181

71   Hoofdstuk: Syndroom diagnostiek en mentale retardatie. Een multidisciplinaire verkenning.
J.M.A. Hermanns in: Syndroom diagnostiek en mentale retardatie : een multidisciplinaire verkenning (1992), p. 97-106
72   Artikel: De relativiteit van opvoedkundige theorievorming: de verhouding tussen theorie en praktijk van de opvoeding in het licht van metatheoretisch en cultureel relativisme
G.F. Heyting in: Comenius, Vol. 46 (1992), p. 172-195
73   Hoofdstuk: Opvoedingsondersteuning als onderzoeksdoel: relatieve autonomie en wederzijdse afhankelijkheid van theorie en praktijk van de opvoeding
G.F. Heyting in: Admiraalzeilen in de pedagogische en onderwijskundige wetenschappen (1992), p. 76-93
74   Hoofdstuk: Pädagogische Intention und pädagogische Effektivität: Beschreibungsformen und Perspektiven der Pädagogik
G.F. Heyting in: Zwischen Absicht und Person: Fragen an die Pädagogik (1992), p. 125-154
75   Artikel: Pädagogischer Relativismus als Antwort auf die Moderne? Konstruktivistische Überlegungen zum Verhältnis von Erziehungstheorie und Erziehungspraxis
G.F. Heyting in: Zeitschrift für Pädagogik, Vol. 38 (1992), p. 279-298
76   Artikel: Studentencorpora en elitevorming
S. Hillege, M. Fennema in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, Vol. 19 (1992), p. 96-117, 179
77   Hoofdstuk: Changes in the residential function of the big cities
R.B. Jobse, S. Musterd in: The Randstad: a research and policy laboratory (1992), p. 39-64
78   Rapport: Criminaliteitspreventie via buurtbeheer, intern verslag (Neighbourhood Crime Prevention)
M. Junger, D. Ahrendt (1992)
79   Rapport: Eenvoudige criminologie (Simple Criminology)
M. Junger (1992)
80   Artikel: Some explanations of crime among four ethnic groups in the Netherlands
M. Junger, W. Polder in: Journal of quantitative criminology, Vol. 8 (1992), p. 51-78