The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1992

61 tot 70 van 188
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181

61   Hoofdstuk: Communications in the Third World : the challenge of civil society
C.J. Hamelink in: Information law towards the 21st century (1992), p. 153-159
62  download 15733 Artikel: HIV risk behavior and beliefs of HIV-seropositive drugusers
C. Hartgers, P. Krijnen, J.A.R. van den Hoek, R.A. Coutinho, J. van der Pligt in: Journal of Drug Issues, Vol. 22 (1992), p. 833-847
63  download 15734 Artikel: Psychopathology, stress and HIV-risk among drug users
C. Hartgers, J.A.R. van den Hoek, R.A. Coutinho, J. van der Pligt in: British Journal of Addiction, Vol. 87 (1992), p. 857-865
64   Boekredactie: Admiraalzeilen in de pedagogische en onderwijskundige wetenschappen.
J.M.A. Hermanns, G.W. Meijnen, A.M.L. Wieringen (1992), p. 185
65   Hoofdstuk: Het jonge kind als toekomstig adolescent: grenzen en mogelijkheden van preventie.
J.M.A. Hermanns in: Interdisciplinariteit in de jeugdhulpverlening en adolescentenzorg. (1992), p. 43-54
66   Hoofdstuk: Het onderzoeksprogramma "opvoedingsondersteuning". Opvoedingsondersteuning als uitdaging voor de pedagogiek.
J.M.A. Hermanns in: Admiraalzeilen in de pedagogische en onderwijskundige wetenschappen (1992), p. 64-75
67   Inaugurele rede: Het sociale kapitaal van jonge kinderen.
J.M.A. Hermanns (1992), p. 31
68   Artikel: Jeugdhulpverlening: van opvoedingsvervangend naar opvoedingsondersteunend.
J.M.A. Hermanns, A. Hol in: TJJ: tijdschrift voor jeugdhulpverlening en jeugdwerk,, Vol. 4 (1992), p. 4-8
69   Artikel: Opvoedingsondersteuning. Inleiding op een themanummer.
J.M.A. Hermanns, A. Hol in: TJJ: tijdschrift voor jeugdhulpverlening en jeugdwerk,, Vol. 4 (1992), p. 2-3
70   Hoofdstuk: Opvoedingsondersteuning: enkele vooronderstellingen en een voorstel.
J.M.A. Hermanns in: Opvoedingsondersteuning: methoden, nieuwe opvattingen en praktische toepassingen. (1992), p. 66-72