The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1992

41 tot 50 van 189
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181

41   Boek: Ã„revushäired
P.M.G. Emmelkamp, A. Emmelkamp-Benner (1992)
42   Rapport: Spiritual forces in illness and healing : the role of 'Pepo' in the life and healing practice of a female healer in the South-Western Highlands of Tanzania
J.J. Erdtsieck (1992)
43   Boek: Bij voorbeeld : multicultureel beleid in de praktijk
P.J.M. Essed, L. Helwig (1992)
44   Hoofdstuk: Cultuurverschil, racisme en het Nederlandse tolerantievertoog
P.J.M. Essed (1992), p. 125-136
45   Artikel: Understanding everyday racism
P.J.M. Essed in: Women & therapy, Vol. 12 (1992), p. 100-102
46  download 15267 Artikel: Bevolkingsveranderingen in stadsgewestelijke deelgebieden van Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage, 1981-1989
P.C.J. Everaers, R.B. Jobse, S. Musterd in: Supplement bij de Sociaal-economische maandstatistiek, Vol. 1992 (1992), p. 55-65
47   Hoofdstuk: Contextveranderingen in het onderwijs aan allochtone leerlingen in Zweden.
G. Extra, G.W. Meijnen, C. Pel-Tydeman in: Ceders in de tuin : naar een nieuwe opzet van het onderwijsbeleid voor allochtone leerlingen : rapportage van de Commissie Allochtone Leerlingen in het Onderwijs. Dl. II: Voorstudies (1992), p. 1-11
48   Hoofdstuk: Emotion Scripts
A.H. Fischer, N.H. Frijda in: Proceedings of the Small Group Meeting on Emotion Knowledge: Social cognitive and linguistic aspects (1992), p. 127-135
49   Artikel: The emotion process as a whole: A response to Greenwood.
A.H. Fischer, N.H. Frijda in: New Ideas in Psychology, Vol. 10 (1992), p. 23-27
50   Hoofdstuk: De sociale regulatie van emoties.
A.H. Fisher in: Fundamentele Sociale Psychologie (1992), p. 227-240