The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1992

171 tot 180 van 188
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181

171   Hoofdstuk: Long-term follow-up study of obsessive-compulsive patients after exposure treatment
S. Visser, R.J. Hoekstra, P.M.G. Emmelkamp in: Perspectives and promises of clinical psychology. Applied clinical psychology (1992), p. 157-170
172   Hoofdstuk: Affect, anticipatie en dimensionaliteit.
N.K. de Vries, J. van der Pligt, R. Richard in: Fundamentele Sociale Psychologie. Dl. 6 (1992), p. 195-211
173   Hoofdstuk: Het schatten van prototypische groepsstandpunten.
N.K. de Vries, J. Ahlers, R.W. Meertens in: Fundamentele Sociale Psychologie (1992), p. 83-97
174   Hoofdstuk: Nonverbale communicatie, seksestereotypering, vooroordeel en discriminatie
A. Vrugt, M. Schabracq in: Psychologie en sekse (1992), p. 80-90
175   Hoofdstuk: (In)consistentie tussen sekse en beroep: Stereotypen en affectieve reacties
A.J. Vrugt in: Fundamentele Sociale Psychologie (1992), p. 212-226
176   Artikel: De rol van het "partially restricted schema" bij het tot stand komen van seksestereotypering
A.J. Vrugt, T. Peek in: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, Vol. 47 (1992), p. 73-81
177   Artikel: Nonverbale communicatie en discriminatie
A.J. Vrugt, M. Schabracq in: De Psycholoog, Vol. 27 (1992), p. 64-68
178   Artikel: Preferential treatment of women and psychological reactance theory: An experiment
A.J. Vrugt in: European Journal of Social Psychology, Vol. 22 (1992), p. 303-307
179   Artikel: Seksestereotypen, sociaal-economische klasse en de invloed van een populair televisieprogramma
A.J. Vrugt, S. Buys in: Massacommunicatie, Vol. 4 (1992), p. 327-339
180   Hoofdstuk: Self-efficacy
A.J. Vrugt in: Handboek arbeid en gezondheid psychologie (1992), p. 145-159