The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1992

161 tot 170 van 188
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181

161   Artikel: Symptom reporting in temporomandibular joint clicking; Some theoretical considerations.
R. Spruijt, J. Hoogstraten in: Journal of Craniomandibular Disorder Facial Oral Pain, Vol. 6 (1992), p. 213-219
162  download 15421 Hoofdstuk: De Delphi techniek: de invloed van feedback en informatie op de kwaliteit van groepsbeslissingen
E. Steenland, G. Rowe, J. van der Pligt in: Sociale psychologie & be├»nvloeding van intermenselijke en gezondheidsproblemen (1992), p. 1-13
163   Artikel: Development of a Dutch version of the Dental Visit Satisfaction Scale.
M.E.A. Stouthard, C. Hartman, J. Hoogstraten in: Community Dental & Oral Epidemiology, Vol. 20 (1992), p. 351-353
164   Boekbespreking:
L.W.C. Tavecchio in: Kind en Adolescent, Vol. 13 (1992), p. 110-112 , Sibling relationships in middle childhood : an empirical study.
165   Boekbespreking:
L.W.C. Tavecchio in: Jeugd en samenleving, Vol. 22 (1992), p. 767-769 , What's on a childs mind : practical application in perspective taking.
166   Hoofdstuk: Opvoeding buiten het gezin, in het bijzonder in het kader van dagopvang.
L.W.C. Tavecchio, F.A. Goossens in: Pedagogiek van de levensloop. (1992), p. 88-98
167   Boekredactie: Handboek psychopathologie, deel II
W. Vandereycken, C.A.L. Hoogduin, P.M.G. Emmelkamp (1992)
168   Artikel: Dental treatment of fearful children using nitrous oxide part 2: The parents' point of view.
J.S.J. Veerkamp, R.J.M. Gruythuysen, W.E. van Amerongen, J. Hoogstraten in: Journal of Dentistry for Children, Vol. 59 (1992), p. 115-119
169  download 5565 Artikel: Risk perception and behavior: pessimism, realism, and optimism about AIDS-related health behavior
F. van der Velde, C. Hooykaas, J. van der Pligt in: Psychology and health, Vol. 6 (1992), p. 23-38
170   Boekredactie: Directieve Therapie 4
K. van der Velden, R. van Dyck, E. de Haan, O. van der Hart, K. Hoogduin, A. Lange, W. Vandereycken, A. Vansteenwegen (1992)