The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1991

81 tot 90 van 170
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161

81   Artikel: The measurement of sexual harassment, comparison of three different instruments
M. Junger in: Victimology, Vol. 1 (1991), p. 231-251
82   Artikel: Verkeersongevallen bij kinderen uit etnische minderheden
M. Junger, L.H. Steehouwer in: Migrantenstudies, Vol. 7 (1991), p. 15-29
83   Artikel: Weerwoord op: "over selectiviteit gesproken; (non)discriminatie in opsporingspraktijken van de politie in Nederland" door Frank Bovenkerk, Willem de Haan, Yücel Yesilgöz
M. Junger in: Tijdschrift voor criminologie, Vol. 33 (1991), p. 322-325
84   Artikel: High-rise housing reconsidered: some research and policy implications
E. van Kempen, S. Musterd in: Housing studies, Vol. 6 (1991), p. 83-95
85   Hoofdstuk: Epiloog
R. van Kempen, S. Musterd, W. Ostendorf in: Maatschappelijke verandering en stedelijke dynamiek (1991), p. 235-238
86   Hoofdstuk: Maatschappelijke veranderingen en dynamiek in woonmilieus
R. van Kempen, S. Musterd, W. Ostendorf in: Maatschappelijke verandering en stedelijke dynamiek (1991), p. 9-26
87   Hoofdstuk: "Do not pay taxes!" : the anti-tax revolt in Central Vietnam, 1908
J.G.G.M. Kleinen in: A comparative study of peasant unrest in Southeast Asia (1991), p. 74-95
88   Hoofdstuk: The Dutch in Hoi An : a preliminary analysis and inventory of Dutch 17th century sources on Vietnam
J.G.G.M. Kleinen, T.V. Binh in: The ancient town of Hoi An (1991), p. 74-84
89   Hoofdstuk: Ir G.Plantema, 1914-1990, Man van Grote Werken (in memoriam)
L.A. de Klerk in: Rotterdams jaarboekje 1991 (1991), p. 163-168
90   Rapport: Profile of the city of Rotterdam
L.A. de Klerk (1991)