The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1991

51 tot 60 van 170
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161

51   Artikel: Mood and memories of early parenting: Connotation of two parental rearing style questionnaires
C. Gerlsma, W.A. Arrindell, P.M.G. Emmelkamp in: Personality and Individual Differences, Vol. 12 (1991), p. 551-555
52   Hoofdstuk: Het belang van beoordelingen van taakgedrag voor het ontstaan van invloedsverschillen.
D. de Gilder, Th. Lenderink in: Fundamentele Sociale Psychologie (1991), p. 261-277
53   Boek: De rechterlijke macht in Nederland
L.E. de Groot-van Leeuwen (1991)
54  download 15425 Hoofdstuk: Riskant injectie-gedrag van HIV-negatieve druggebruikers: een toets van de protectie-motivatie theorie
C. Hartgers, J.A.R. van den Hoek, P.l Krijnen, R.A. coutinho, J. van der Pligt in: Sociale psychologie & voorlichting en maatschappelijke problemen (1991), p. 55-67
55   Artikel: Dagbehandeling van een risicobaby en zijn ouders.
C. Hellingman, J.M.A. Hermanns in: Kind en Adolescent, Vol. 12 (1991), p. 103-109
56   Artikel: Interdisciplinair werken: mogelijkheden en grenzen bij de hulpverlening aan jonge kinderen en hun ouders.
J.M.A. Hermanns in: Bulletin van de Vereniging voor Adolescentenzorg, Vol. 9 (1991), p. 4-14
57   Hoofdstuk: Risicofactoren in de ontwikkeling van het jonge kind en de mogelijkheden van opvoedingshulp.
J.M.A. Hermanns, I. Hellingman in: Infantpsychiatrie (1991), p. 89-102
58   Hoofdstuk: Sociale ondersteuning en de ontwikkeling van kinderen na een periode van jeugdhulpverlening.
J.M.A. Hermanns, W. Bax in: Diagnostiek, opvattingen van ouders, interactie en interventie. (1991), p. 111-122
59   Artikel: Vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen: enkele opmerkelijke publicaties.
J.M.A. Hermanns in: Kind en Adolescent, Vol. 12 (1991), p. 51-53
60   Hoofdstuk: Intergroepsbeoordeling: Etnocentrisme of allocentrisme?
H. van den Heuvel, W. Koomen in: Fundamentele Sociale Psychologie (1991), p. 201-221