The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1991

161 tot 170 van 170
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161

161   Boekredactie: Cognitieve sociale psychologie
N.K. de Vries, J. van der Pligt (1991), p. 512
162  download 15200 Hoofdstuk: De cognitieve benadering in de sociale psychologie [Cognitieve approaches in social psychology].
N.K. de Vries, J. van der Pligt in: Cognitieve sociale psychologie (1991), p. 14-34
163   Artikel: Onbedoelde discriminatie in onderwijssituaties
A.J. Vrugt, M.J. Schabracq in: Psychologie en Maatschappij, Vol. 57 (1991), p. 351-361
164   Hoofdstuk: Onschuldig en toch veroordeeld: Literatuuronderzoek naar de factoren die de schuldtoeschrijving in verkrachtingssituaties be├»nvloeden.
A.J. Vrugt, N. Willems in: Rapporten en perspectieven omtrent vrouwenstudies (1991), p. 93-113
165   Boek: Vanzelfsprekend gedrag: Opstellen over nonverbale communicatie
A.J. Vrugt, M.J. Schabracq (1991), 225 p.
166   Artikel: Waargenomen eigen compententie en arbeidsmotivatie
A.J. Vrugt in: Gedrag en Organisatie, Vol. 5 (1991), p. 331-344
167   Hoofdstuk: PSPAT: a program for spectral analysis of point events including a test for stationarity
E.J.M. Weber, M.W. van der Molen, P.C.M. Molenaar in: Applications in education, research and psychodiagnostics (1991), p. 132-139
168   Boek: Urban housing for the better-off: gentrification in Europe
J. van Weesep, S. Musterd (1991), 149 p.
169   Hoofdstuk: The Keithley System 570 Data Acquisition Workstation: A tool for setting up control and data acquisition in psychophysiological experiments.
W. Wijker, M.W. van der Molen, P.C.M. Molenaar in: Computers in Psychology (1991), p. 96-104
170  download 157977 Proefschrift: Conceptvorming in de ruimtelijke planning: patronen en processen
W.A.M. Zonneveld (1991), p. 258