The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1991

151 tot 160 van 170
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161

151   Artikel: Subject bias in three self-report measures of change.
M. Sprangers, J. Hoogstraten in: Methodika, Vol. 5 (1991), p. 1-13
152   Artikel: The research on temporomandibular joint clicking: A methodological review.
R. Spruijt, J. Hoogstraten in: Journal of Craniomandibular Disorders Facial Oral Pain, Vol. 5 (1991), p. 45-50
153   Artikel: Angst voor de tandheelkundige behandeling: Het gebruik van foto's.
M.E.A. Stouthard, A. de Jongh, J. Hoogstraten in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 98 (1991), p. 152-155
154   Artikel: Sexeverschillen in angst voor de tandheelkundige behandeling.
M.E.A. Stouthard, A. de Jongh, J. Hoogstraten in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 98 (1991), p. 156-157
155   Rapport: Affectieve verwaarlozing en thuisloosheid: Een haalbaarheidsstudie naar thuisloosheid vanuit het perspectief van de gehechtheidstheorie.
L.W.C. Tavecchio, F.E.M. Dijkstra, H.W. Oomen-v.d.Kerkhof, J.M. Roorda-Honée, M.A.E. Thomeer-Bouwens, L. Wouters (1991)
156   Boekbespreking:
L.W.C. Tavecchio, M.W. Vooijs in: Pedagogische Studiën, Vol. 68 (1991), p. 143-144 , Statistiek: deel 1, 2 en 3.
157   Hoofdstuk: De relatie tussen seksespecifieke socialisatie, psychosociale stress en gedragsproblemen bij jongens.
L.W.C. Tavecchio, H.W. Oomen-van de Kerkhof, J.M.Th.G. Roorda-Honée in: Gezinsontwikkeling. (1991), p. 89-108
158   Artikel: Kritische kanttekeningen bij "De groei van het speciaal onderwijs: een volksgezondheidsprobleem?" (Orlebeke, Das-Smaal, Boomsma & Eriksson, 1990).
L.W.C. Tavecchio in: Tijdschrift voor Ontwikkelingspsychologie, Vol. 18 (1991), p. 99-105
159  download 96740 Artikel: Pedagogische determinanten van gedragsproblemen bij jongens.
L.W.C. Tavecchio, H.W. Oomen-v.d.Kerkhof, J.M. Roorda-Honée in: Gezin, Tijdschrift voor Primaire Leefvormen, Vol. 3 (1991), p. 151-161
160  download 5566 Artikel: AIDS-related health behavior: coping, protection motivation, and previous behavior
F.W. van der Velde, J. van der Pligt in: Journal of behavioral medicine, Vol. 14 (1991), p. 429-451