The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1991

121 tot 130 van 170
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161

121   Artikel: Behavioral modulation patterns fit an animal-model of vagus- cardiac pacemaker interactions.
P.C.M. Molenaar, R.J.M. Somsen, M.W. vander Molen, J.R. Jennings in: Psychophysiology, Vol. 28 (1991), p. 383-399
122   Hoofdstuk: Identification of equivalent dipole sources of event-related brain potentials with only 14 EEG-channels
P.C.M. Molenaar, J.E.A. Stauder, M.W. van den Molen in: Applications in education, research and psychodiagnostics (1991), p. 124-131
123   Hoofdstuk: Models for the estimation and removal of artifacts in biological signals
P.C.M. Molenaar, J.L. Kennemans, M.N. Verbaten in: Digital biosignal processing (1991), p. 213-250
124   Artikel: Removal of the ocular artifact from the EEG: a comparison of time and frequency domain methods with simulated and real data
P.C.M. Molenaar, J.L. Kennemans, M.N. Verbaten, J.L. Slangen in: Psychophysiology, Vol. 28 (1991), p. 114-121
125   Hoofdstuk: De opmaak van de balans
S. Musterd in: De Randstad: balans van winst en verlies: dl. 2 (1991), p. 11-16
126   Hoofdstuk: Dynamiek in Randstedelijke woonmilieus: urbanisatie en suburbanisatie
S. Musterd in: De Randstad: balans van winst en verlies: dl. 2 (1991), p. 93-107
127   Hoofdstuk: European gentrification or gentrification in Europe?
S. Musterd, J. van Weesep in: Urban housing for the better-off: gentrification in Europe (1991), p. 11-16
128   Hoofdstuk: Gentrification and residential revitalization in Amsterdam
S. Musterd, J. van de Ven in: Urban housing for the better-off: gentrification in Europe (1991), p. 89-97
129   Artikel: Het middelhoogbouw-complex: sommige galerijflats in de sociale huursector functioneren goed en andere slecht : waaraan ligt dat? Een poging tot verklaring
S. Musterd, J.P. Sandwijk in: Stedebouw en volkshuisvesting, Vol. 72 (1991), p. 19-26
130   Hoofdstuk: Inkomensontwikkeling en tweetoppigheid binnen de Randstad
S. Musterd, W. Ostendorf in: Maatschappelijke verandering en stedelijke dynamiek (1991), p. 59-75