The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1990

61 tot 70 van 135
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

61   Boek: De eenwording van Nederland: schaalvergroting en integratie sinds 1800
H. Knippenberg, B.C. de Pater (1990)
62   Hoofdstuk: Geloof en kerken
H. Knippenberg in: De staat van Nederland (1990), p. 23-36
63   Artikel: Het gebruik van herstellingoorden en de wet van Jarvis: een onderzoek naar de invloed van de locatie
H. Knippenberg, T. Ruisendaal in: Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg, Vol. 68 (1990), p. 173-178
64   Artikel: Internal and external control: A two-factor model of amplitude change of event-related potentials
A. Kok in: Acta Psychologica, Vol. 74 (1990), p. 203-236
65   Boek: Developmental psychology behind the dikes. An outline of developmental psychological research in the Netherlands
W. Koops, H.J.G. Soppe, J.L. van den Linden, P.C.M. Molenaar, J.J.F. Schroots (1990)
66  download 187557 Proefschrift: Zonde en deugd in domineesland: Nederlandse protestanten en problemen van opvoeding zeventiende tot twintigste eeuw
B. Kruithof (1990), p. 276
67   Artikel: Statusverschillen, traditionaliteit en harmonie binnen het huwelijk.
A. Lange, P. Hageman, E. Markus, M. Vriend, G. Hanewald in: Nederlands Tijdschrift voor Psychologie, Vol. 45 (1990), p. 214-220
68   Artikel: Ontwikkelingen in de Behavioural Medicine
G. van Linden van den Heuvell, P.M.G. Emmelkamp in: Directieve Therapie, Vol. 10 (1990), p. 300-315
69   Hoofdstuk: Cognitive aging from a psychological perspective
H. Looren de Jong, A. Kok, F. Zeef in: Developmental psychology behind the dikes (1990), p. 73-88
70   Boekredactie: Diagnostiek in de klinische psychologie
F. Luteijn, B.G. Deelman, P.M.G. Emmelkamp (1990), p. 256