The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1990

51 tot 60 van 134
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

51   Rapport: Slachtofferzorg bij het Openbaar Ministerie bij een groot parket in het Westen des lands; verslag van een verkennend onderzoek. (Assistance to victims of crime, a preliminary investigation)
M. Junger, T. van Hecke, J. Wemmers (1990)
52   Artikel: Studying ethnic minorities in relation to crime and police discrimination: Reply to Ben Bowling
M. Junger in: British journal of criminology, delinquency and deviant social behaviour, Vol. 30 (1990), p. 493-502
53   Rapport: Verkeersongevallen bij kinderen uit etnische minderheden (Traffic accidents among children of ethnic minorities)
M. Junger, L.C. Steehouwer (1990)
54   Artikel: The International Symposium on the Ancient Town of Hoi An. A Report
J.G.G.M. Kleinen in: Itinerario (Leiden), Vol. 14 (1990)
55   Hoofdstuk: Drogredeneringen inzake onderzoek en beleid
L.A. de Klerk in: Stadsvernieuwing als laboratorium (1990), p. 261-263
56   Artikel: Hoe groot is Rotterdam?
L.A. de Klerk in: Geografisch Tijdschrift, Vol. 42 (1990), p. 200-211
57   Hoofdstuk: Kapitaal en arbeid
L.A. de Klerk, A. van der Hout in: Stadstimmeren, 650 jaar Rotterdam stad (1990), p. 61-72
58   Boek: L'Olanda; il rinnovo urbano nella continuit√† della pianificazione
L.A. de Klerk, K. Kupka, Ch. Obermair (1990), 132 p.
59   Hoofdstuk: Volkshuisvesting in de provincie
L.A. de Klerk in: 1.000.000 nieuwe woningen in de Randstad, waar moet dat heen? (1990), p. 9
60   Boek: De eenwording van Nederland: schaalvergroting en integratie sinds 1800
H. Knippenberg, B.C. de Pater (1990)