The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1990

31 tot 40 van 134
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

31   Hoofdstuk: Psychotherapy: An experimental clinical approach
P.M.G. Emmelkamp in: What is psychotherapy? Contemporary perspectives (1990), p. 125-129
32   Boek: Understanding everyday racism : an interdisciplinary theory and analysis of the experiences of black women
P.J.M. Essed (1990)
33   Boekredactie: Fundamentele sociale psychologie; dl. 4
J. Extra, A. van Knippenberg, J. van der Pligt, M. Poppe (1990), p. 224
34   Artikel: Emotioneerbaarheid van dwarslaesipatienten
N.H. Frijda, B. Nieuwenhuyse, L. Fasotti, J. Schuerman, B. Bermond in: Gedrag, Vol. 18 (1990), p. 259-272
35  download 14475 Artikel: Did the Akan resort to abortion in pre-colonial Ghana? some conjectures.
S. van der Geest, W. Bleek in: Africa, Vol. 60 (1990), p. 121-132
36   Artikel: Geld en traditie in Afrika: is betalen voor gezondheidszorg cultureel aanvaardbaar?
S. van der Geest in: Sociologische Gids, Vol. 37 (1990), p. 238-251
37   Artikel: Het stelonderwijs op de basisschool; onderzoek en aanbevelingen.
A.J.S. van Gelderen, H. Blok in: Moer, Vol. 22 (1990), p. 42-52
38   Artikel: Anxiety, depression, and perception of early parenting: A meta-analysis.
C. Gerlsma, P.M.G. Emmelkamp, W.A. Arrindell in: Clinical Psychology Review, Vol. 10 (1990), p. 251-277
39   Hoofdstuk: De relatie tussen beinvloed worden en invloed uitoefenen.
D. de Gilder, H. Wilke in: Fundamentele sociale psychologie (1990), p. 86-104
40   Artikel: Het voorspellend vermogen van de Interactionele Probleem Oplossings Vragenlijst
P. Hageman, A. Lange, R. van Dyck, K. Hoogduin, A.M. Meijer in: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, Vol. 45 (1990), p. 335-344