The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1990

121 tot 130 van 134
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

121   Hoofdstuk: Social phobia: Nature and treatment
A. Scholing, P.M.G. Emmelkamp in: Handbook of social and evaluation anxiety (1990), p. 269-324
122   Hoofdstuk: A computer testbattery for the assessment of elementary learning, attentive and effort processes in LD and ADD children.
R.J.M. Somsen, P.C.M. Molenaar, B. van 't Klooster in: Developmental psychology behind the dykes. An outline of developmental psychological research in the Netherlands (1990), p. 169-180
123   Hoofdstuk: ERP scalp topography and stage transitions in cognitive development.
J.E.A. Stauder, P.C.M. Molenaar, M.W. van der Molen, A. Kok in: Psychophysiological Brain Research (1990), p. 161-166
124   Rapport: Vooronderzoek ontwikkeling en toepassing diagnosticum.
L.W.C. Tavecchio, F.E.M. Dijkstra, H.W. Oomen-v.d.Kerkhof, J.M. Roorda-Honée, M.A.E. Thomeer-Bouwens (1990)
125   Boekredactie: Handboek psychopathologie, deel I
W. Vandereyken, C.A.L. Hoogduin, P.M.G. Emmelkamp (1990)
126   Artikel: Betekenis van het connectionisme voor de psychologie
F.M.J. Verschure, J. van Heerden, P.C.M. Molenaar in: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, Vol. 45 (1990), p. 25-39
127   Artikel: Klasse- en seksestereotypering van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg
A.J. Vrugt in: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, Vol. 45 (1990), p. 66-70
128   Artikel: Negative attitudes, nonverbal behavior and self-fulfilling prophecy in simulated therapy interviews
A.J. Vrugt in: Journal of Nonverbal Behavior, Vol. 14 (1990), p. 77-86
129   Hoofdstuk: Prestaties van vrouwen in het kader van wiskunde-onderwijs: Een proces van zichzelfbevestigende voorspellingen?
A.J. Vrugt, V. Verhagen in: Rapporten en perspectieven omtrent vrouwenstudies (1990), p. 103-123
130   Artikel: Seksestereotypering bij de uitoefening van leidinggevende en verzorgende beroepen
A.J. Vrugt in: Gedrag en Organisatie, Vol. 3 (1990), p. 151-159