The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1989

71 tot 80 van 140
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

71   Artikel: Prioriteit voor Stadsvernieuwing?
L.A. de Klerk in: Rooilijn, Vol. 12 (1989), p. 45-49
72   Hoofdstuk: Rijnmond, Poort van Europa in Nederland
L.A. de Klerk in: Nederland in delen, een regionale geografie (1989), p. 241-254
73   Artikel: De protestantenband van Nederland: de geografische spreiding der orthodox-protestanten in 1920 en 1985/86
H. Knippenberg, C.M. Stoppelenburg, H.H. van der Wusten in: Geografisch tijdschrift, Vol. 23 (1989), p. 12-22
74   Artikel: Naar eenheid van tijd in Nederland 1835-1909
H. Knippenberg, B. Nauta in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, Vol. 15 (1989), p. 324-346
75   Artikel: Spatial structural effects on Dutch church attendance
H. Knippenberg, S. de Vos in: Tijdschrift voor economische en sociale geografie, Vol. 80 (1989), p. 164-170
76   Hoofdstuk: De psychologie van het ouder worden: Over reaktietijden, ruis en resources
A. Kok in: Psychologie en hoger onderwijs: Toekomstverkenningen Liber Amicorum Prof. dr. Wiegersma (1989), p. 115-125
77   Hoofdstuk: Bestanddelen van zichzelfbevestigende voorspellingen in psychotherapie: Stereotypen, nonverbaal gedrag en bevestigend vragen.
W. Koomen, A.J. Vrugt in: Sociale psychologie en psychische problemen: Op het raakvlak van de sociale en klinische psychologie. (1989), p. 203-214
78   Hoofdstuk: De behandeling van een vrouw met haartrekken; Met commentaar van de cliente
A. Lange (1989), p. 243-254
79   Hoofdstuk: De behandeling van kinderen en adolescenten met behulp van directieve gezinstherapie
A. Lange in: Kind op het spoor: Opstellen uit de klinische kinder-en jeugdpsychotherapie (1989)
80   Artikel: De invloed van vooraf-informatie op het gedrag van psychotherapeuten
A. Lange, E. de Beurs, H.J. Oppenheim, C. Luijters in: Nederlands Tjidschrift voor de Psychologie, Vol. 44 (1989), p. 15-24