The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1989

61 tot 70 van 140
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

61   Boek: Dynamiek in de randstad : een analyse van woningbouw- en migratiestatistieken voor de periode 1970-1986
R.B. Jobse, S. Musterd (1989), 117 p.
62  download 15243 Artikel: Woningbouw in de Randstad : de gevolgen van een trendbreuk
R.B. Jobse, S. Musterd in: Geografisch tijdschrift, Vol. 23 (1989), p. 181-191
63   Rapport: Deviant gedrag en slachtofferschap onder jongens uit etnische minderheden I. (Deviant behaviour and victimization among boys of ethnic minorities I).
M. Junger, M. Zeilstra (1989)
64   Artikel: Discrepancies between police and self-report data for Dutch racial minorities
M. Junger in: British journal of criminology, delinquency and deviant social behaviour, Vol. 29 (1989), p. 273-283
65   Hoofdstuk: Ethnic minorities, crime and public policy
M. Junger in: Crime and Criminal Policy in Europe, Proceedings of a European Colloquium (1989)
66   Artikel: Schadevergoeding in Nederland
M. Junger, T. van Hecke in: Panopticon, Vol. 10 (1989), p. 350-368
67  download 15241 Artikel: Ruimtelijke interpretatiekaders voor de drugsperceptie in Amsterdamse buurten
J.M. Kersloot, S. Musterd in: Geografisch tijdschrift, Vol. 23 (1989), p. 23-35
68   Boek: De ordinale schalen voor het bepalen van de psychologische ontwikkeling in de sensori-motorische periode.
I.J. Kerssies, F.S.X. Rensen, P.C.M. Molenaar (1989)
69   Hoofdstuk: Il rinnovo nell'urbanistica Olandese
L.A. de Klerk, K. Kupka in: Nuove città e vecchi luoghi di lavoro (1989), p. 147-161
70   Hoofdstuk: La ripressa di grandi progetti
L.A. de Klerk in: Nuove città e vecchi luoghi di lavoro (1989), p. 195-206