The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1989

41 tot 50 van 140
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

41   Artikel: Relations among emotion, appraisal, and emotional action readiness
N.H. Frijda, P. Kuipers, E. Terschure in: Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 57 (1989), p. 212-228
42   Hoofdstuk: The different roles of cognitive variables in emotion
N.H. Frijda in: Cognition in individual and social contexts (1989), p. 325-336
43   Hoofdstuk: The function of emotional expression
N.H. Frijda in: Recent advances in social psychology: An international perspective (1989), p. 205-217
44   Hoofdstuk: EssentiĆ«le geneesmiddelen: een antropologische verkenning
S. van der Geest in: Ziekte, gezondheidszorg en cultuur : verkenningen in de medische antropologie en sociologie (1989), p. 120-126
45   Boekredactie: Ziekte, gezondheidszorg en cultuur : verkenningen in de medische antropologie en sociologie
S. van der Geest, G. Nijhof (1989), p. 131
46   Rapport: Het stelonderwijs in de hoogste groepen van het basisonderwijs.
A.J.S. van Gelderen, H. Blok (1989)
47   Hoofdstuk: Methoden voor woning- en woonmilieubehoefte onderzoek
A. Goethals, S. Musterd in: Methoden voor woning- en woonmilieubehoefte onderzoek (1989), p. 2-9
48   Artikel: Effecten van dagopvang.
F.A. Goossens, L.W.C. Tavecchio in: TJJ : tijdschrift voor jeugdhulpverlening en jeugdwerk, Vol. 1 (1989), p. 40-47
49   Artikel: Children's social behavior: Reliability and concurrent validity of two self-report measures.
M. Groot, P.J.M. Prins in: Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, Vol. 11 (1989), p. 195-207
50   Artikel: Gezin, school en ontwikkelingen in intelligentie tussen zes en twaalf jaar.
H. Guldemond, G.W. Meijnen, A. Boomsma in: Nederlandsch tijdschrift voor psychologie, Vol. N.R. 44 (1989), p. 181-191