The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1989

31 tot 40 van 140
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

31   Artikel: Praktijk en opleiding gedragstherapie in Europa
P.M.G. Emmelkamp in: Berichtenblad Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie, Vol. 16 (1989), p. 9-17
32   Artikel: Weerzien met Wolpe
P.M.G. Emmelkamp in: Tijdschrift voor Psychotherapie, Vol. 15 (1989), p. 166-168
33   Hoofdstuk: Constructie van woningmarktsegmenten met behulp van milieubeelden
F. van Erkel, S. Musterd in: Methoden voor woning- en woonmilieubehoefte onderzoek (1989), p. 20-29
34   Hoofdstuk: Woonmilieus in de Amsterdamse binnenstad
F. van Erkel, S. Musterd in: Met nieuw elan: de herontdekking van het stedelijk wonen (1989), p. 83-94
35   Boek: Buitengesloten uit het woonparadijs? : de positie en (on)mogelijkheden van het corporatiebezit binnen de Leidse woonmarkt
F.R. van Erkel, H.P.H. Hoogenhout, S. Musterd (1989), ix, 83 p.
36   Artikel: Black women in white women's organizations : ethnic differentiation and problems of racism in the Netherlands
P.J.M. Essed in: Resources for feminist research, Vol. 18 (1989), p. 10-15
37   Hoofdstuk: Intra-urban migration in the Netherlands and processes of neighbourhood change
P.C.J. Everaers, S. Musterd in: Contemporary research in population geography : a comparison of the United Kingdom and the Netherlands (1989), p. 187-196
38   Artikel: Dutch policy networks in the decolonization of Indonesia
M. Fennema in: Connections, Vol. 12 (1989), p. 25-31
39   Hoofdstuk: Emoties en rationaliteit
N.H. Frijda, H.J. Pott in: In alle gekheid (1989), p. 53-71
40   Hoofdstuk: Emotion and cognition
N.H. Frijda, L. Sjoberg, E. van der Meer, J.A. Bargh, J. Litt, F. Pratto in: Cognition in individual and social contexts (1989), p. 325-406