The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1989

11 tot 20 van 140
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

11   Artikel: A developmental model of hierarchical stage structure in objective moral judgements
J. Boom, P.C.M. Molenaar in: Developmental Review, Vol. 9 (1989), p. 133-145
12   Artikel: Depressie en nonverbale communicatie
N. Bouhuys, A.J. Vrugt in: Tijdschrift voor Psychiatrie, Vol. 31 (1989), p. 313-332
13   Boek: Sociale psychologie en psychische problemen: Op het raakvlak van de sociale en klinische psychologie.
A.P. Buunk, A.J. Vrugt (1989), 214 p.
14   Artikel: Een interactionele visie op depressie
L. Cohen, C. de Ruiter in: Gedragstherapie, Vol. 22 (1989), p. 23-36
15   Boekbespreking: Het meten van psychologische functiestoornissen
L. Cohen, C. de Ruiter in: Gedrag en gezondheid, Vol. 16 (1989), p. 193-195 , Psychiatrisch onderzoek met de CIPS : de classificatie van intellectuele en andere psychologische stoornissen bij chronische psychiatrische patiĆ«nten
16   Rapport: Cocaine use in Amsterdam in non deviant subcultures
P.D.A. Cohen, E.C.J.M. Wolters (1989)
17  download 15242 Artikel: Housing market change in Amsterdam : some trends
C.P.A.M. Cortie, B. Kruijt, S. Musterd in: The Netherlands journal of housing and environmental research, Vol. 4 (1989)
18   Artikel: Development-oriented geography : examining the interface between nature's capacity and human livelihood strategies
A.J. Dietz in: IMWOO bulletin, Vol. 17 (1989), p. 13-15
19   Rapport: The arid and semi-arid lands programme in West Pokot and employment creation
A.J. Dietz, M.O. Ongong'a (1989)
20   Artikel: De maatschappelijke positie van oud-lom-leerlingen.
H. Drenth, G.W. Meijnen in: Tijdschrift voor orthopedagogiek, Vol. 14 (1989), p. 302-320