The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1989

121 tot 130 van 140
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

121   Boek: Kind op het spoor. Opstellen uit de klinische kinder- en jeugdpsychologie
P.J.M. Prins, C. de Wit (1989)
122   Rapport: Automatische verwerking van gezichtsidentificaties.
J.G.W. Raaijmakers (1989)
123   Artikel: Breathing retraining, exposure, and a combination of both in the tratment of panic disorder with agoraphobia
C. de Ruiter, H. Rijken, B. Garssen, A. van Schaik in: Behaviour research and therapy, Vol. 27 (1989), p. 647-655
124   Artikel: Comorbidity among the anxiety disorders
C. de Ruiter, H. Rijken, B. Garssen, A. van Schaik, F. Kraaimaat in: Journal of anxiety disorders, Vol. 3 (1989), p. 57-68
125   Artikel: De therapeutische relatie bij kortdurende gedragstherapeutische behandelingen voor agorafobie
C. de Ruiter, B. Garssen, H. Rijken, F. Kraaimaat in: Gedragstherapie, Vol. 22 (1989), p. 313-322
126   Hoofdstuk: Fear of bodily sensations in anxiety disorder patients
C. de Ruiter, B. Garssen, H. Rijken, F. Kraaimaat in: Fresh perspectives on anxiety disorders (1989), p. 59-69
127   Artikel: Over de causale rol van hyperventilatie bij paniek en agorafobie: tegenstrijdige onderzoeksresultaten
C. de Ruiter, B. Garssen, H. Rijken, F. Kraaimaat in: Gedragstherapie, Vol. 22 (1989), p. 75-92
128   Proefschrift: Psychological investigations into panic and agoraphobia
C. de Ruiter (1989), p. 133
129   Artikel: Social anxiety and fear of bodily sensations in panic disorder and agoraphobia: a matched comparison
C. de Ruiter, B. Garssen in: Journal of psychopathology and behavioral assessment, Vol. 11 (1989), p. 175-184
130   Artikel: The hyperventilation syndrome in panic disorder, agoraphobia and generalized anxiety disorder
C. de Ruiter, B. Garssen, H. Rijken, F. Kraaimaat in: Behaviour research and therapy, Vol. 27 (1989), p. 447-452