The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1989

111 tot 120 van 140
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

111   Hoofdstuk: Cognitie en klinische beslissingprocessen
J. van der Pligt in: Sociale psychologie en psychische problemen: Op het raakvlak van sociale en klinische psychologie (1989), p. 30-45
112  download 15428 Hoofdstuk: De overschatting van de populariteit van de eigen mening: cognitieve en motivationele verklaringen
J. van der Pligt, E.C.M. van Schie in: Fundamentele sociale psychologie. Dl. 3 (1989), p. 15-30
113   Boekbespreking: Dispositions and prediction
J. van der Pligt in: The psychologist, Vol. 2 (1989), p. 322-322, Attitudes, personality and behavior
114  download 15411 Boekbespreking: Hoe gezond is GVO?
J. van der Pligt in: Gedrag en gezondheid, Vol. 17 (1989), p. 86-87, Gezondheidsvoorlichting en opvoeding: van analyse tot effecten
115   Hoofdstuk: Nuclear waste: public perception and siting policy
J. van der Pligt in: Social decision methodology for technological projects (1989), p. 235-252
116  download 15190 Artikel: Transgressive decision making: Prospects and boundaries
J. van der Pligt in: Acta Psychologica, Vol. 69 (1989), p. 71-75
117  download 15429 Hoofdstuk: Voorlichting: risico's angst en optimisme
J. van der Pligt in: Dilemma's rondom aids (1989), p. 149-160
118   Rapport: Decentralisatie van kleinschalige bedrijvigheid in Kassala
J. Post (1989)
119   Rapport: Decentralization of economic activity in Kassala Town : summary report on the research project Economic activity and town planning in Kassala
J. Post (1989)
120   Boekredactie: Huisvestingsbeleid en informele bouw in de derde wereld : tussen idee en realiteit
J. Post, P. Beekman, . van Lindert (1989), p. 167