The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1989

101 tot 110 van 140
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

101   Artikel: Factor and simplex models for repeated measures: Application of two psychomotor measures of alcohol sensitivity in twins.
P.C.M. Molenaar, D.I. Boomsma, N.G. Martin in: Behavior Genetics, Vol. 19 (1989), p. 79-96
102   Artikel: LISREL analysis of twin data with structured means
P.C.M. Molenaar, D.I. Boomsma, C.V. Dolan in: Behavior Genetics, Vol. 19 (1989), p. 51-62
103   Artikel: Resemblances of parents and twins in sports participation and heart rate
P.C.M. Molenaar, D.I. Boomsma, M.B.M. van den Bree in: Behavior Genetics, Vol. 19 (1989), p. 123-141
104   Boek: Methoden voor woning- en woonmilieubehoefte onderzoek
S. Musterd (1989), 114 p.
105   Hoofdstuk: Ontwikkelingstendenzen ten aanzien van methoden voor woning- en woonmileubehoefteonderzoek
S. Musterd, A. Goethals in: Methoden voor woning- en woonmilieubehoefte onderzoek (1989), p. 109-112
106  download 15244 Artikel: Sociale onveiligheid: het overschatte belang van de gebouwde omgeving
S. Musterd in: Stedebouw en volkshuisvesting, Vol. 70 (1989), p. 30-
107   Artikel: The protein kinase-c phosphosite(s) in b-50 (gap-43) are confined to 15k phosphofragments produced by staphylococcus-aureus v8 protease
A.B. Oestreicher, P.N.E. de Graan, L.H. Schrama, V.A.F. Lamme, R.J. Bloemen, P. Schotman in: Neurochemistry International, Vol. 14 (1989), p. 361-372
108   Artikel: Disinhibition and the processing of auditory stimulus intensity: An ERP-study.
J.F. Orlebeke, A. Kok, C.W. Zeillemaker in: Personality and Individual Differences, Vol. 10 (1989), p. 445-451
109  download 15430 Hoofdstuk: Applied decision research and environmental policy
J. van der Pligt in: Advances in decision research : selected proceedings of the 11th Conference on subjective probability, utility and decision making, Cambridge, UK, August 23-27, 1987 (1989), p. 293-312
110  download 15410 Boekbespreking:
J. van der Pligt in: Tijdschrift voor Gezondheidsbevordering, Vol. 10 (1989), p. 156-159, Tales of logic: a self-presentational view on health-related behaviour