The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1988

71 tot 80 van 130
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121

71   Boek: Leefbaarheid en drugs in Amsterdam: [2] : Een analyse van enkele ontwikkelingen in de periode 1986-1987
J.M. Kersloot, S. Musterd (1988)
72   Hoofdstuk: Ruimtelijke Ordening in (on)vrijwillig isolement
L.A. de Klerk in: Sociaal ruimtelijk isolement (1988), p. 173-185
73   Artikel: RĂ©habilitation de l'Habitat urbain aux Pays-Bas
L.A. de Klerk in: Les Cahiers de l'Anah, Vol. ? (1988), p. 31-34
74   Artikel: Stadsvernieuwing; spiegel van macht
L.A. de Klerk in: Geografisch Tijdschrift, Vol. 40 (1988), p. 141-151
75   Rapport: Volkshuisvesting, een kwestie van beschaving
L.A. de Klerk, E. Ottens (1988)
76   Boek: De eenwording van Nederland: schaalvergroting en integratie sinds 1800
H. Knippenberg, B.C. de Pater (1988), 222 p.
77   Hoofdstuk: Lager- en middelbaar onderwijs 1860-1940
H. Knippenberg in: Het Gelders rivierengebied uit zijn isolement: een halve eeuw plattelandsvernieuwing (1988), p. 67-75
78   Artikel: Modernisering van de Nederlandse nijverheid 1900-1930 in regionaal perspectief
H. Knippenberg, C.M. Stoppelenburg, H. van der Wusten in: Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek, Vol. 5 (1988), p. 390-409
79   Artikel: Onkerkelijkheid en verstedelijking: recente trends in een oude relatie
H. Knippenberg, S. de Vos in: Geografisch tijdschrift, Vol. 22 (1988), p. 310-324
80   Hoofdstuk: Raddraaiers der redelijkheid: onkerkelijkheid in Nederland in 1930 en 1986
H. Knippenberg in: Kaart voor kaart: wetenswaardigheden in kaart gebracht en geografisch besproken (1988), p. 31-34