The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1988

41 tot 50 van 130
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121

41   Artikel: Meningsvorming rond kernenergie
P. Ester, J. van der Linden, J. van der Pligt in: Intermediair, Vol. 18 (1988), p. 23-29
42   Hoofdstuk: Cognitive perspectives on emotion and motivation
N.H. Frijda, V. Hamilton, G.H. Bower in: NATO Advanced Research Workshop on Cognitive Science Perspectives on Emotion, Motivation and Cognition (1988)
43   Artikel: De structuur van jaloezie en afgunst
N.H. Frijda in: De Gids, Vol. 88 (1988), p. 6-17
44   Artikel: The laws of emotion
N.H. Frijda in: American Psychologist, Vol. 43 (1988), p. 349-358
45   Artikel: De onzichtbare hand van de dokter: profarmacies in Kameroen
S. van der Geest in: Sociologische Gids, Vol. 35 (1988), p. 366-379
46   Hoofdstuk: Pharmaceutical anthropology: perspectives for research and application
S. van der Geest in: The context of medicines in developing countries : studies in pharmaceutical anthropology (1988), p. 329-366
47   Hoofdstuk: The articulation of formal and informal medicine distribution in South Cameroon
S. van der Geest in: The context of medicines in developing countries : studies in pharmaceutical anthropology (1988), p. 131-148
48   Boekredactie: The context of medicines in developing countries : studies in pharmaceutical anthropology
S. van der Geest, S.R. Whyte (1988), p. XIII, 393
49   Artikel: De ontwikkeling van een moderne methode voor taalbeschouwing en moedertaalonderwijs in Zwitserland: een interview met Gilbert Schoeni en Betrand Lipp.
A.J.S. van Gelderen in: Levende Talen, Vol. 432 (1988), p. 384-390
50   Rapport: Taalbeschouwing wat is dat? Deel 2: illustratief leerlingmateriaal behorende bij deel 1.
A.J.S. van Gelderen (1988)