The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1988

111 tot 120 van 130
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121

111   Boek: Ouderen in rurale woonmilieus : het sociale netwerk, de hulpverlening en het oordeel over het woonmilieu van ouderen in Noord- en Zuid-Beveland
S. Musterd, J.F.C.M. Thissen (1988), 102 p.
112   Rapport: Taalbeschouwing, wat is dat? Deel 3: Een geannoteerde bibliografie van Nederlandse en buitenlandse lessuggesties voor taalbeschouwingsonderwijs.
J. Neuvel, A.J.S. van Gelderen (1988)
113  download 15189 Artikel: Applied decision research and environmental policy
J. van der Pligt in: Acta Psychologica, Vol. 68 (1988), p. 293-311
114  download 5602 Artikel: Psychologische besliskunde
J. van der Pligt in: Psychologie en Maatschappij, Vol. 12 (1988), p. 327-339
115  download 5662 Artikel: Reacties op technologische risico's
J. van der Pligt, J. de Boer in: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, Vol. 43 (1988), p. 206-212
116   Artikel: Efficacy of self-instructional training for reducing children's dental fear.
P.J.M. Prins in: Child and Family Behavior Therapy, Vol. 10 (1988), p. 49-67
117   Artikel: A model for interference and forgetting
J.G.W. Raaijmakers, G.J.M.A Mensink in: Psychological Review, Vol. 95 (1988), p. 434-455
118   Rapport: Informatiegebruik op de weerkamer van het KNMI: Een observatiestudie
J.G.W. Raaijmakers (1988)
119   Artikel: SAM and the effects of the precuing in probed recall: A comment on The time course on precueing in probed immediate recall by A.J.P. Hendrikx
J.G.W. Raaijmakers in: Acta Psychologica, Vol. 67 (1988), p. 279-282
120   Boek: Het gebruik van legale en illegale drugs in Amsterdam : verslag van een prevalentie-onderzoek onder de bevolking van 12 jaar en ouder
J.P. Sandwijk, I.M.W. Westerterp, S. Musterd (1988), 139 p.