The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1986

31 tot 40 van 85
1   11   21   31   41   51   61   71   81

31   Artikel: Stability of attachment across time and context in a Dutch sample.
F.A. Goossens, M.H. van IJzendoorn, L.W.C. Tavecchio, P.M. Kroonenberg in: Psychological Reports, Vol. 58 (1986), p. 23-32
32   Rapport: Global networks and European communities : applied social and comparative approaches
C.J. Hamelink, G. Muskens, M. de Jong (1986)
33   Artikel: Informatie in het jaar 2000
C.J. Hamelink in: Bibliotheek en samenleving, Vol. 14 (1986), p. 55-
34   Rapport: Militarization in the information age
C.J. Hamelink (1986)
35   Artikel: The differential effect of induced response sets in a questionnaire without questions.
J. van Heerden, J. Hoogstraten in: Journal of Indian Psychology, Vol. 5 (1986), p. 47-52
36   Rapport: H.W.F. Stellwag: bibliografie 1933 - 1986
G.F. Heyting, J.E.G.C. Dibbits (1986)
37   Artikel: Het opvoedkundig denken van H.W.F. Stellwag: over het vrijheidsbeginsel en de normativiteit van de opvoedkunde
G.F. Heyting, J.E.G.C. Dibbits in: Pedagogische Studien, Vol. 63 (1986), p. 401-412
38   Artikel: Response shift en retrospectie. / Response shift in retrospect.
J. Hoogstraten, E. de Meijer, M. Sprangers in: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, Vol. 41 (1986), p. 309-312
39   Rapport: Resumerend advies over de vormgeving van de evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid.
P. Jungbluth, G.W. Meijnen (1986)
40   Artikel: Cognitief herstructureren, een inhoudsanalayse van 24 therapiezittingen
M. Kaarsemaker, B. Jedding, A. Lange in: Directieve Therapie, Vol. 6 (1986), p. 294-308