The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1986

1 tot 10 van 85
1   11   21   31   41   51   61   71   81

 Artikel: Marital adjustment, intimacy and needs in female agoraphobics and their partners: A controlled study
W.A. Arrindell, P.M.G. Emmelkamp in: British Journal of Psychiatry, Vol. 149 (1986), p. 592-602
 Artikel: Marital quality and general life adjustment in relation to treatment outcome in agoraphobia
W.A. Arrindell, P.M.G. Emmelkamp, R. Sanderman in: Advances in Behaviour Research and Therapy, Vol. 8 (1986), p. 139-185
 Artikel: Schmerzlose entkopplung von System und Lebenswelt?
V.M. Bader in: Prokla: Zeitschrift f|r politische Vkonomie und sozialistische Politik, Vol. 64 (1986), p. 139-148
 Rapport: Planning issues in Port Sudan
M.C. Beeker (1986)
 Rapport: Woonklassen in Port Sudan: handhaven of bijstellen?
M.C. Beeker (1986)
 Artikel: Bevordering van deeltijdarbeid? hoezo bevordering?
P.T. de Beer in: Socialisme en Democratie, Vol. 36 (1986), p. 58-61
 Artikel: Van atv geen wonderen verwachten
P.T. de Beer in: Rooie Vrouw, Vol. 6 (1986), p. 21-22
 Boek: Wegwijzer voor taalbeschouwing.
R. Beernink, E. Dam, A.J.S. van Gelderen (1986)
 Artikel: Uit de geschiedenis der psychiatrie: religie en de grondslagen der psychiatrie
J.A. van Belzen in: Tijdschrift voor psychiatrie, Vol. 28 (1986), p. 647-653
10   Hoofdstuk: Ontwikkelingen in de gedragstherapie
W. Boelens, P.M.G. Emmelkamp in: Ontwikkelingen in de klinische psychologie (1986), p. 193-208