The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1985

31 tot 40 van 94
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91

31   Rapport: Le nouvel ordre économique international : économie et communication
C.J. Hamelink, B. Pavliè (1985)
32   Rapport: The new international economic order: links between economics and communications
C.J. Hamelink, B. Pavliè (1985)
33   Boek: Kinderen over echtscheiding.
J.M.A. Hermanns (1985), 162 p.
34   Hoofdstuk: The development of temperament in very low birthweight children.
J.M.A. Hermanns, J. Cats, L. den Ouden in: Early identification of children at risk. (1985)
35   Artikel: Over groeiers en knoeiers, een verkennend onderzoek naar informele bedrijven
E.F. ten Heuvelhof, P. Misdorp, S. Musterd, B. de Pater in: Economisch Statistische Berichten, Vol. 70 (1985), p. 200-203
36   Artikel: De autonomie van het individu in een systeemtheoretische opvoedkunde
G.F. Heyting in: Pedagogische Verhandelingen, Vol. 8 (1985), p. 239-248
37   Artikel: Influence of objective measures on self-reports in a retrospective pretest-posttest design.
J. Hoogstraten in: Journal of Experimental Education, Vol. 53 (1985), p. 207-210
38   Artikel: Stimulating the demand for dental care: An application of Ajzen and Fishbein's theory of reasoned action.
J. Hoogstraten, W. de Haan, G. ter Horst in: European Journal of Social Psychology, Vol. 15 (1985), p. 401-414
39   Artikel: Dependent attachment: B4 children in the Strange Situation.
M.H. van IJzendoorn, F.A. Goossens, L.W.C. Tavecchio, P.M. Kroonenberg in: Psychological Reports, Vol. 57 (1985), p. 439-451
40   Boek: Opvoeden in geborgenheid : een kritische analyse van Bowlby's attachmenttheorie.
M.H. van IJzendoorn, L.W.C. Tavecchio, F.A. Goossens, M.M. Vergeer (1985), 187 p.