The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1985

91 tot 95 van 95
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91

91   Boekbespreking:
L.W.C. Tavecchio in: Informatiebulletin voor Ontwikkelingspsychologie, Vol. 12 (1985), p. 122-127 , Brood en spelen : een studie naar de moeder-kindomgang in een tweetal interaktie-situaties in relatie tot het struktureringsgedrag van het kind en attituden van de moeder.
92   Artikel: Discriminante validiteit van schalen voor Temperament en Waargenomen Veiligheid.
L.W.C. Tavecchio, M.H. van IJzendoorn in: Gedrag, tijdschrift voor psychologie, Vol. 13 (1985), p. 79-95
93   Hoofdstuk: Mood, emotion and action: A concern-realization model.
M. den Uyl, N.H. Frijda in: Proceedings of the 6th Annual Conference of the Cognitive Science Society (1985), p. 137-141
94   Boekredactie: Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van fobieC+n en dwangneurose
R. Van Dyck, P.M.G. Emmelkamp (1985)
95   Hoofdstuk: On doubling the efficiency of fast Fourier transforms for ERP analysis in the frequency domain
J.C. Woestenburg, P.C.M. Molenaar in: Computers in psychology (1985), p. 183-188