The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1984

61 tot 68 van 68
1   11   21   31   41   51   61

61  download 96744 Artikel: Niet alle banden binden even vast. De gehechtheidstheorie van John Bowlby.
L.W.C. Tavecchio, M.H. van IJzendoorn in: Psychologie, Vol. 3 (1984), p. 18-25
62  download 5161 Artikel: The division of labor in Dutch families with preschool children.
L.W.C. Tavecchio, M.H. IJzendoorn, F.A. Goossens, M.M. Vergeer in: Journal of Marriage and the Family, Vol. 46 (1984), p. 231-242
63   Boek: Atlas van Nederland. Dl.2: bewoningsgeschiedenis
A.J. Thurkow, H. Knippenberg (1984)
64   Artikel: Mechanism of neuroadenolysis of the pituitary for cancer pain control
A. Trouwborst, H. Yanagida, W. Erdmann, A. Kok in: Applied-Neurophysiology, Vol. 47 (1984), p. 97-110
65   Boekredactie: Romantropologie II : essays over antropologie en literatuur
J. Verrips, J. van Bremen, S. van der Geest (1984), p. 141
66   Artikel: Hersenpotentialen en hemisferische asymmetrie. / Brain potentials and hemispheric asymmetry.
F.R. van de Vijver, A. Kok, R. Licht in: Nederlands-Tijdschrift-voor-de-Psychologie-en-haar-Grensgebieden, Vol. 39 (1984), p. 19-32
67   Artikel: Lateralization of ERP components during verbal dichotic information processing
F.R. van de Vijver, A. Kok, D.J. Bakker, A. Bouma in: Psychophysiology, Vol. 21 (1984), p. 134-
68   Artikel: Sex differences in nonverbal communication
A.J. Vrugt, A. Kerkstra in: Semiotica, Vol. 61 (1984), p. 1-40