The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1984

21 tot 30 van 68
1   11   21   31   41   51   61

21   Hoofdstuk: Emoties
N.H. Frijda in: Kennis, mens en computer (1984), p. 61-68
22   Hoofdstuk: Emoties als belangenbehartigers
N.H. Frijda in: Facetten van emotie (1984), p. 1-8
23   Hoofdstuk: Physiology, psychology and emotion
N.H. Frijda in: Grensverleggingen in de psychologie (1984), p. 122-155
24   Hoofdstuk: Towards a model of emotion
N.H. Frijda in: Stress and Anxiety (1984), p. 3-16
25   Hoofdstuk: De antropoloog als toneelschrijver
S. van der Geest in: Romantropologie II : essays over antropologie en literatuur (1984), p. 45-87
26  download 14746 Artikel: Death, chaos, and highlife songs: a reply
S. van der Geest in: Research in African Literatures, Vol. 15 (1984), p. 583-
27   Hoofdstuk: Highlife-liederen, dood en begrafenis: een aanvulling
S. van der Geest in: Romantropologie II : essays over antropologie en literatuur (1984), p. 133-141
28   Boek: Informatie en macht : over de samenhang tussen de toegang tot informatie en de uitoefening van maatschappelijke macht
C.J. Hamelink (1984), 151 p.
29   Inaugurele rede: Internationale communicatie : arena van internationale conflicten
C.J. Hamelink (1984), p. 20
30   Boek: Transnational data flows in the information age
C.J. Hamelink (1984), 115 p.