The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1982

41 tot 47 van 47
1   11   21   31   41

41   Rapport: Propositions pour l'ameìnagement du secteur de commerce de deìtail aÌ Ouagadougou
J. Post (1982)
42   Artikel: A note on the measurement of primary memory capacity.
J.G.W. Raaijmakers in: Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, Vol. 8 (1982), p. 343-352
43   Boekbespreking:
L.W.C. Tavecchio in: Pedagogische Studiën, Vol. 59 (1982), p. 151-153 , Data-analyse : een wegwijzer voor onderzoekers en gebruikers van onderzoek
44   Boekbespreking:
L.W.C. Tavecchio in: Pedagogische Studiën, Vol. 59 (1982), p. 151-153 , Het vraaggesprek als instrument bij praktijkonderzoek : leren door te vragen: hoe doe je dat?
45  download 96742 Artikel: Dichtheid van het opvoedingsmilieu en attachment: Een vooronderzoek.
L.W.C. Tavecchio, M.H. van IJzendoorn in: Pedagogische Studiën, Vol. 59 (1982), p. 1-15
46  download 96746 Artikel: Taakverdeling bij ouders van jonge kinderen. Een onderzoek naar man-vrouw verschillen in het hedendaagse gezin.
L.W.C. Tavecchio, M.H. van IJzendoorn in: Bevolking en Gezin, Vol. 11 (1982), p. 19-48
47   Artikel: Verschillen tussen mannen en vrouwen in nonverbaal gedrag
A.J. Vrugt, A. Kerkstra in: Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, Vol. 37 (1982), p. 393-429