The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1982

11 tot 20 van 47
1   11   21   31   41

11   Hoofdstuk: Recent developments in the behavioral treatment of obsessive-compulsive disorders
P.M.G. Emmelkamp in: Learning theory approaches to psychiatry (1982), p. 119-128
12   Boek: International networks of banks and industry
M. Fennema (1982), 268 p.
13   Artikel: Over angst en depressie.
N.H. Frijda in: Tijdschrift voor Psychotherapie, Vol. 8 (1982), p. 245-256
14  download 14473 Artikel: Economic models and having children : some evidence from Kwahu, Ghana
S. van der Geest, W. Bleek in: Africa, Vol. 52 (1982)
15  download 14482 Artikel: The efficiency of inefficiency : medicine distribution in South Cameroon
S. van der Geest in: Social Science & Medicine, Vol. 16 (1982)
16  download 14483 Artikel: The political meaning of highlife songs in Ghana
S. van der Geest, N.K. Asante-Darko in: African studies review, Vol. 25 (1982), p. 27-35
17   Artikel: Drie domeinen van menselijk gedrag: een reflectie op psychologisch onderzoek.
A.J.S. van Gelderen in: Kennis & Methode, Vol. 6 (1982), p. 118-138
18   Artikel: Eurocommunication 2000 : the communications environment in the Netherlands
C.J. Hamelink in: Communications, Vol. 8 (1982), p. 55-
19   Artikel: De proefpersoon aan het woord. Constructie van een Vragenlijst Experimenteel Psychologisch Onderzoek. / Construction of a Dutch version of Adair's Psychology Research Survey.
J. Hoogstraten in: Gedrag: Tijdschrift voor Psychologie, Vol. 10 (1982), p. 384-396
20  download 96735 Artikel: Validation of a questionnaire measuring attitudes towards females' social roles for a Dutch population.
F.O.A. Hubbard, L.W.C. Tavecchio, M.H. van IJzendoorn in: Psychological Reports, Vol. 51 (1982), p. 491-498