The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1979

31 tot 32 van 32
1   11   21   31

31   Artikel: Corporate-governmental networks in the Netherlands
R.J. Mokken, F.N. Stokman in: Social Networks, Vol. 1 (1979), p. 333-358
32  download 15171 Artikel: Polarization and preference for judgmental labels
J. van der Pligt, J.A. van Dijk in: European Journal of Social Psychology, Vol. 9 (1979), p. 233-241