The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1979

21 tot 30 van 32
1   11   21   31

21  download 15223 Artikel: Vragen rond het lokatie-eisen onderzoek
E.F. ten Heuvelhof, S. Musterd in: Stedebouw en volkshuisvesting, Vol. 60 (1979), p. 461-471
22   Boek: De machteloze onderzoeker
J. Hoogstraten (1979)
23   Artikel: Pretesting as determinant of attitude change in evaluation research.
J. Hoogstraten in: Applied Psychological Measurement, Vol. 3 (1979), p. 25-30
24   Artikel: Wéér oorlog tussen China en Vietnam
J.G.G.M. Kleinen, J.P. Béjà in: De Gids, Vol. 142 (1979), p. 628-651
25   Artikel: Vergelijken als planmethode
L.A. de Klerk, M Elekan, D van der Harst in: Plan, Vol. 10 (1979), p. 47-52
26   Hoofdstuk: Gemeentelijke verschillen in geboorten- en huwelijksvruchtbaarheidscijfers en de crisis van de jaren dertig
H. Knippenberg in: De jaren dertig: aspecten van crisis en werkloosheid: verslag congres Technische Hogeschool te Enschede van 15 en 16 april 1977 (1979), p. 197-219
27   Artikel: The "russification" of ethnic minorities in the USSR
H. Knippenberg, P. Dostál in: Soviet Geography, Vol. 20 (1979), p. 197-219
28   Boek: Gedragsveranderingen in gezinnen
A. Lange (1979)
29   Hoofdstuk: Schoolkenmerken en milieuspecifieke leerprestaties.
G.W. Meijnen in: Van achteren naar voren : achterstandsituaties in het onderwijs. (1979)
30   Artikel: Cliques, clubs and clans
R.J. Mokken in: Quality & Quantity, International Journal of Methodology, Vol. 13 (1979), p. 161-173