The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1979

11 tot 20 van 32
1   11   21   31

11   Hoofdstuk: Het beeld van de dood in Ghanese highlife-liederen
S. van der Geest in: Romantropologie : essays over antropologie en literatuur (1979), p. 19-51
12   Boekredactie: In search of health : essays in medical anthropology
S. van der Geest, K.W. van der Veen (1979), p. VI, 170
13   Hoofdstuk: Introduction: In search of health / essays in medical anthropology
S. van der Geest in: In search of health : essays in medical anthropology (1979), p. 1-18
14   Artikel: Viricentrisme in feministische antropologie
S. van der Geest in: Sociologische gids, Vol. 26 (1979), p. 13-29
15   Artikel: De derde wereld en de informatiemedia
C.J. Hamelink in: Internationale spectator, Vol. 33 (1979), p. 147-
16   Artikel: Informatica en een nieuwe informatie-orde
C.J. Hamelink in: Massacommunicatie, Vol. 7 (1979), p. 90-
17   Artikel: Informatics: Third World call for new order
C.J. Hamelink in: The journal of communication, Vol. 29 (1979), p. 144-
18   Rapport: International communications: a field of social research
C.J. Hamelink (1979)
19   Artikel: The political economy of Dutch public media. Some data that shape the economic reality of Dutch public communications policy
C.J. Hamelink in: Media, culture & society, Vol. 1 (1979), p. 289-
20   Rapport: Towards an international code of ethics
C.J. Hamelink (1979)