The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2012

71 tot 80 van 1113
1 ... 51   61   71   81   91 ... 111 ... 221 ... 331 ... 441 ... 551 ... 661 ... 771 ... 881 ... 1001 ... 1111

71  download 489592 Boekbespreking: Een halve eeuw hoofdbrekens over de eindgroep
F. Weerman in: Internationale Neerlandistiek, Vol. 50 (2012), p. 143-145 , Rood of groen? De interne woordvolgorde in tweeledige werkwoordelijke eindgroepen met een voltooid deelwoord en een hulpwerkwoord in bijzinnen in het hedendaags Nederlands
72  download 442991 Artikel: The return of the loving father: masculinity, legitimacy and the French and Dutch Restoration monarchies (1813-1815)
M. Lok, N. Scholz in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 127 (2012), p. 19-44
73   Artikel: The disguised 'abusive ad hominem' empirically investigated: strategic manoeuvring with direct personal attacks
F.H. van Eemeren, B. Garssen, B. Meuffels in: Thinking and Reasoning, Vol. 18 (2012), p. 344-364
74   Hoofdstuk: Strategic manoeuvring in the case of the 'Unworthy spouse'
E.T. Feteris in: Exploring argumentative contexts (2012), p. 149-164
75  download 453822 Artikel: Vectors of participation in contemporary theatre and performance
S. Bala in: Theatre Research International, Vol. 37 (2012), p. 236-248
76   Hoofdstuk: Pauselijke centralisatie in steen: het Quirinaal als architectonische uitdrukking van bestuurshervormingen
A. Witte in: De paus en de wereld: geschiedenis van een instituut (2012), p. 209-222, 420-422
77   Hoofdstuk: Grote werken van Constantijn: Sint-Jan van Lateranen en Sint-Pieter
L. Bosman in: De paus en de wereld: geschiedenis van een instituut (2012), p. 30-38, 398
78   Hoofdstuk: The Like economy: the politics of data and dataflows in the social web
A. Helmond in: Information in e-motion: proceedings: BOBCATSSS 2012, 20th International Conference on Information Science, Amsterdam, 23-25 January 2012 (2012), p. 10-13
79  download 489931 Hoofdstuk: Public roles for women in the cities of the Latin West
E.A. Hemelrijk in: A companion to women in the ancient world (2012), p. 478-490
80   Artikel: Fictive motherhood and female authority in Roman cities
E.A. Hemelrijk in: Eugesta, Vol. 2 (2012), p. 201-220