The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2012

21 tot 30 van 1085
1   11   21   31   41 ... 101 ... 211 ... 321 ... 431 ... 541 ... 651 ... 751 ... 861 ... 971 ... 1081

21  download 525090 Hoofdstuk: Nederland moet niet blind bij Duitsland aanhaken: Duits Europabeleid is niet zonder meer gunstig voor Nederland
K. Garvert-Huijnen in: Duitsland in Europa: van journalistiek dossier 'Duitsland in Europa' tot rap over 'Freiheit': de projecten van '65 jaar vrijheid in Europa: missie volbracht?' (2012), p. 26-30
22   Boekbespreking: 
I. van der Poel in: Studies in Travel Writing, Vol. 16 (2012), p. 84-85 , Le récit de voyage français en Afrique noire (1830-1931): essai de scénographie
23   Boek: Metropolis. - 2nd ed.
T. Elsaesser (2012), 112 p.
24   Hoofdstuk: Geruisloos landen. Zichtbare en onzichtbare grenzen op de luchthaven
H. Dijstelbloem in: Stille ideologie: onderstromen in beleid en bestuur (2012), p. 103-114
25   Hoofdstuk: Aperçu des formes verbales dans les textes mycéniens: remarques sur la morphologie verbale et sur la distribution et les valeurs des thèmes temporels
F. Waanders in: Études mycéniennes 2010: actes du XIII Colloque International sur les Textes Égéens: Sèvres, Paris, Nanterre, 20-23 septembre 2010 (2012), p. 563-575
26   Boekredactie: Ruinierte Öffentlichkeit: zur Politik von Theater, Architektur und Kunst in den 1950er Jahren
C. Blümle, J. Lazardzig (2012), p. 278
27   Artikel: De mythe van de branie Indo motorrijder
P. Pattynama in: Indische Letteren, Vol. 27 (2012), p. 3-14
28   Boekredactie: Space in ancient Greek literature: studies in ancient Greek narrative
I.J.F. de Jong (2012), p. XIV, 610
29   Hoofdstuk: Die Niederlande
J. van Zanten in: Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert: Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel. - Bd. 2: 1815-1847 (2012), p. 433-484
30   Hoofdstuk: Die Ruinenfreude König Wilhelms II. Kurze biografische Angaben zum Kunstverständnis von Koekkoeks Wohltäter
J. van Zanten in: Gemalt für den König: B.C. Koekkoek und die luxemburgische Landschaft (2012), p. 40-47