The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2012

241 tot 250 van 965
1 ... 91 ... 191 ... 221   231   241   251   261 ... 281 ... 381 ... 481 ... 571 ... 671 ... 771 ... 861 ... 961

241   Boekredactie: Exploring argumentative contexts
F.H. van Eemeren, B. Garssen (2012), p. XX, 398
242   Hoofdstuk: Some highlights in recent theorizing: an introduction
F.H. van Eemeren, B.J. Garssen in: Topical themes in argumentation theory: twenty exploratory studies (2012), p. 1-14
243   Artikel: The disguised 'abusive ad hominem' empirically investigated: strategic manoeuvring with direct personal attacks
F.H. van Eemeren, B. Garssen, B. Meuffels in: Thinking and Reasoning, Vol. 18 (2012), p. 344-364
244   Hoofdstuk: The extended pragma-dialectical argumentation theory empirically interpreted
F.H. van Eemeren, B. Garssen, B. Meuffels in: Topical themes in argumentation theory: twenty exploratory studies (2012), p. 323-343
245   Boekredactie: Topical themes in argumentation theory: twenty exploratory studies
F.H. van Eemeren, B. Garssen (2012), p. X, 346
246  download 500558 Hoofdstuk: Utrecht en Holland
A.M. van Egmond in: De weg naar Van Eyck (2012), p. 29-33
247   Artikel: 'Dair hi tgout ende sulver toe dede': Haagse hofrekeningen in kunsthistorisch onderzoek
A.M.J. Egmond in: Oud Holland, Vol. 125 (2012), p. 90-101
248  download 359672 Hoofdstuk: Attributive past participles in Dutch
E. Elffers, S. de Haan, I. Schermer in: Between West and East: Festschrift for Wim Honselaar on the occasion of his 65th birthday (2012), p. 125-166
249  download 502352 Artikel: Saussurean structuralism and cognitive linguistics
E. Elffers in: Histoire Épistémologie Langage (HEL), Vol. 34 (2012), p. 19-40
250  download 496897 Hoofdstuk: Gefühlte Opfer: die mediale Inszenierung einer prominenten Rolle
T. Elsaesser in: Die Macht der Gefühle: Emotionen in Management, Organisation und Kultur (2012), p. 109-126