The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2012

211 tot 220 van 965
1 ... 91 ... 191   201   211   221   231 ... 281 ... 381 ... 481 ... 571 ... 671 ... 771 ... 861 ... 961

211   Artikel: Economics made fun, and made fun of: How ‘Fun’ redefines the Domain and Identity of the Economics Profession
E. Dekker, P. Teule in: Journal of Economic Methodology, Vol. 19 (2012), p. 427-436
212   Artikel: Fashion exhibitions in the Netherlands: between visual spectacles and community outreach
C. Delhaye, E. Bergvelt in: Fashion Theory, Vol. 16 (2012), p. 461-492
213   Boekredactie: Met gesloten ogen: zwerven door Amsterdam, Istanbul en Antwerpen = Gözlerim kapalı: Amsterdam, İstanbul ve Anvers'e yolculuk
N. Deniz, G. Snel (2012), p. 207
214   Rapport: Theatereducatie in de praktijk. Trendrapport dans- en theatereducatie 2012
C. Dieleman, J. Poll, M. de Vreede (2012), p. 123
215   Hoofdstuk: Theatereducatie in de praktijk: interviews met educatiemedewerkers van theaterinstellingen
C. Dieleman in: Conferentie onderzoek in cultuureducatie 2012: papers (2012)
216  download 448474 Artikel: Facebook as a tool for producing sociality and connectivity
J. van Dijck in: Television and New Media, Vol. 13 (2012), p. 160-176
217   Hoofdstuk: Zmediatyzowane wspomnienia w epoce cyfrowej
J. van Dijck in: Fotospołeczeństwo: antologia tekstów z socjologii wizualnej. - Wyd. 2 (2012), p. 488-515
218  download 494400 Boekbespreking: 
R. van Dijk in: Journal of Cold War Studies, Vol. 14 (2012), p. 244-246 , State and minorities in communist East Germany
219   Artikel: 'A mass psychosis': the Netherlands and NATO’s dual-track decision, 1978-1979
R. van Dijk in: Cold War History, Vol. 12 (2012), p. 381-405
220   Boekbespreking: Een diplomatieke geschiedenis
R. van Dijk in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 125 (2012), p. 296-298 , Bondgenootschap onder spanning: Nederlands-Amerikaanse betrekkingen, 1969-1976