The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2012

201 tot 210 van 968
1 ... 91 ... 181   191   201   211   221 ... 281 ... 381 ... 481 ... 571 ... 671 ... 771 ... 871 ... 961

201   Hoofdstuk: Collective memory and personal memoria. The Carthusian monastery of Scheut as a crossroads of urban and princely patronage in fifteenth-century Brabant
M. Damen, R. Stein in: Mémoires conflictuelles et mythes concurrents dans les pays bourguignons (ca 1380-1580): Rencontres de Luxembourg (22 au 25 septembre 2011) (2012), p. 29-48
202   Hoofdstuk: Convocatie en representatie: de Staten van Brabant in de late middeleeuwen
M. Damen in: Handelingen van het XVIde colloquium 'De Brabantse Stad': 's-Hertogenbosch, 14 en 15 oktober 2011: het Charter van Kortenberg (1312) als inspiratiebron voor stedeljke identiteit en herinneringscultuur in het oude hertogdom Brabant (veertiende-twintigste eeuw) = la charte de Cortenberg (1312): source d'inspiration pour l'identité urbaine et mémoire culturelle dans l'ancien duché de Brabant (XIVe-XXe siècle) (2012), p. 28-45
203   Hoofdstuk: Tournament culture in the Low Countries and England
M. Damen in: Contact and exchange in later medieval Europe: essays in honour of Malcolm Vale (2012), p. 247-266
204   Artikel: Policing the people: Television Studies and the problem of 'quality'
S. Dasgupta in: NECSUS, Vol. 1 (2012), p. 35-53
205   Hoofdstuk: Identifying 16th-century paints on silver using a contemporary manuscript
T. Davidowitz, T. Beentjes, J. van Bennekom, S. Creange in: The artist's process: technology and interpretation: proceedings of the fourth symposium of the Art Technological Source Research Working Group (2012), p. 72-78
206  download 487895 Hoofdstuk: The navy and the rise of the state: the case of the Netherlands, c. 1570-1810
K. Davids, M. 't Hart in: Navies and state formation: the Schumpeter hypothesis revisited and reflected (2012), p. 273-315
207   Artikel: Distributive justice in the international regulation of global ecosystem services
M.D. Davidson in: Global Environmental Change, Vol. 22 (2012), p. 852-861
208   Artikel: Intergenerational justice: how reasonable man discounts climate damage
M.D. Davidson in: Sustainability, Vol. 4 (2012), p. 106-122
209  download 444305 Proefschrift: Moorddam: publiek debat en propaganda in Amsterdam tijdens de Nederlandse Opstand (1566­1578)
F.A. Deen (2012), p. 238
210  download 455345 Proefschrift: Geld in Amsterdam. Wisselbank en wisselkoersen, 1650-1725
P. Dehing (2012), p. 488