The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2012

191 tot 200 van 1122
1 ... 111 ... 171   181   191   201   211   221 ... 331 ... 441 ... 561 ... 671 ... 781 ... 891 ... 1001 ... 1121

191   Artikel: Loss of air sacs improved hominin speech abilities
B. de Boer in: Journal of Human Evolution, Vol. 62 (2012), p. 1-6
192  download 476147 Artikel: Narrative competence and underlying mechanisms in children with pragmatic language impairment
M.P. Ketelaars, K. Jansonius, J. Cuperus, L. Verhoeven in: Applied Psycholinguistics, Vol. 33 (2012), p. 281-303
193   Artikel: Raadsels van tweedetaalverwerving
J.H. Hulstijn in: Dutch Journal of Applied Linguistics, Vol. 1 (2012), p. 150-159
194   Artikel: Reconstructing multifunctionality
E. van Lier in: Theoretical Linguistics, Vol. 38 (2012), p. 119-135
195   Artikel: Semantic categories in the indigenous languages of Brazil
K. Hengeveld, M.L. Braga, E. de Melo Barbosa, J. Silveira Coriolano, J. Jezuino da Costa, M. de Souza Martins, D. Leite de Oliveira, V. Maciel de Oliveira, L. Gomes Pereira, L. Santana, C.L. do Carmo Santos, V. dos Ramos Soares in: Functions of Language, Vol. 19 (2012), p. 38-57
196  download 476565 Artikel: The construct of language proficiency in the study of bilingualism from a cognitive perspective
J.H. Hulstijn in: Bilingualism : Language and Cognition, Vol. 15 (2012), p. 422-433
197  download 477081 Artikel: The historiography of Missionary Linguistics: present state and further opportunities
O. Zwartjes in: Historiographia Linguistica, Vol. 39 (2012), p. 185-242
198  download 476562 Artikel: The learnability of the reflexive in Esperanto
W. Jansen in: Linguistics in Amsterdam, Vol. 5 (2012), p. 57-80
199   Artikel: Word order in Russian Sign Language
V. Kimmelman in: Sign Language Studies, Vol. 12 (2012), p. 414-445
200   Boekbespreking: 
W. Honselaar in: Trefwoord, elektronisch tijdschrift voor lexicografie, Vol. 2012 (2012), Prisma groot woordenboek Afrikaans en Nederlands