The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2012

191 tot 200 van 965
1 ... 91 ... 171   181   191   201   211 ... 281 ... 381 ... 481 ... 571 ... 671 ... 771 ... 861 ... 961

191   Boek: Preposterous revelations: visions of apocalypse and martyrdom in Hollywood cinema 1980-2000
L. Copier (2012), 192 p.
192   Artikel: Language universals without universal categories
W. Croft, E. van Lier in: Theoretical Linguistics, Vol. 38 (2012), p. 57-72
193   Boekbespreking: 
P. van Dam in: German History, Vol. 30 (2012), p. 630-631 , Propaganda nach Hitler: eine Kulturgeschichte des Wahlkampfs in der Bundesrepublik 1949-1990
194   Boekbespreking: Aan de grens van de beschaving: taboes in geschiedschrijving en kunst
P. van Dam in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 125 (2012), p. 118-119 , Täter und Tabu: Grenzen der Toleranz in deutschen und niederländischen Geschichtsdebatten
195   Boekbespreking: Dubbelrecensie: The dynamics of religious reform
P. van Dam in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 125 (2012), p. 598-599 , The dynamics of religious reform in church, state and society in Northern Europe, 1780-1920. - 2: The churches
196   Hoofdstuk: Geloven in een ontzuild land: secularisering heroverwogen
P. van Dam in: Dood of wederopstanding? Over het christelijke in de Nederlandse politiek (2012), p. 47-53
197   Hoofdstuk: Polarisierung und Poldermodell: Versäulung und Entsäulung in den Niederlanden seit 1945
P. van Dam in: Konkordanzdemokratie: ein Demokratietyp der Vergangenheit? (2012), p. 99-115
198   Artikel: Vervlochten geschiedenis: hoe 'histoire croisée' de natiestaat bedwingt
P. van Dam in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 125 (2012), p. 96-109
199   Hoofdstuk: Collective memory and personal memoria. The Carthusian monastery of Scheut as a crossroads of urban and princely patronage in fifteenth-century Brabant
M. Damen, R. Stein in: Mémoires conflictuelles et mythes concurrents dans les pays bourguignons (ca 1380-1580): Rencontres de Luxembourg (22 au 25 septembre 2011) (2012), p. 29-48
200   Hoofdstuk: Convocatie en representatie: de Staten van Brabant in de late middeleeuwen
M. Damen in: Handelingen van het XVIde colloquium 'De Brabantse Stad': 's-Hertogenbosch, 14 en 15 oktober 2011: het Charter van Kortenberg (1312) als inspiratiebron voor stedeljke identiteit en herinneringscultuur in het oude hertogdom Brabant (veertiende-twintigste eeuw) = la charte de Cortenberg (1312): source d'inspiration pour l'identité urbaine et mémoire culturelle dans l'ancien duché de Brabant (XIVe-XXe siècle) (2012), p. 28-45