The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2012

11 tot 20 van 965
1   11   21   31 ... 91 ... 191 ... 281 ... 381 ... 481 ... 571 ... 671 ... 771 ... 861 ... 961

11   Boek: A True History Full of Romance. Mixed Marriages and Ethnic Identity in Dutch Art, News Media, and Popular Culture (1883-1955)
M. Altena (2012), 183 p.
12   Artikel: Living Pictures, Reviving the Dead: Claiming Ritual and Identity through Posthumous Films
M. Altena, E. Venbrux in: Visual Anthropology, Vol. 25 (2012), p. 205-220
13  download 492736 Boekbespreking: 
H. Amersfoort in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 127 (2012), p. review 82- , Navalisme nekt onderzeeboot: de invloed van internationale zeestrategieën op de Nederlandse zeestrategie voor de defensie van Nederlands-Indië, 1912-1942
14   Hoofdstuk: Dienstplicht en de modernisering van Nederland, 1810-1813
H. Amersfoort in: Het Franse Nederland: de inlijving 1810-1813: de juridische en bestuurlijke gevolgen van de 'réunion' met Frankrijk (2012), p. 83-106
15   Boekredactie: Mei 1940: de strijd op Nederlands grondgebied. - 4e dr.
H. Amersfoort, P. Kamphuis (2012), p. 460
16   Boekbespreking: Nederlands militaire elite na Koude Oorlog
H. Amersfoort in: Internationale Spectator, Vol. 66 (2012), p. 450-451 , Callsign Nassau: het moderne Korps Commandotroepen 1989-2012
17   Hoofdstuk: 'I want muscles': house music, homosexuality, and masculine signification
S. Amico in: Electronica, dance, and club music (2012), p. 387-406
18  download 477323 Boekbespreking: 
C. Andone in: Argumentation, Vol. 26 (2012), p. 291-296 , Giving reasons: a linguistic-pragmatic approach to argumentation theory
19   Boekbespreking: 
C. Andone in: Journal of Argumentation in Context, Vol. 1 (2012), p. 387-390 , Argument and innovation: theoretical and empirical explorations in knowledge claim evaluation
20   Artikel: Strategische reacties op bechuldigingen van inconsistentie in een politiek interview
C. Andone in: Tijdschrift voor Taalbeheersing, Vol. 34 (2012), p. 156-167