The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2012

121 tot 130 van 965
1 ... 91   101   111   121   131   141 ... 191 ... 281 ... 381 ... 481 ... 571 ... 671 ... 771 ... 861 ... 961

121   Artikel: Voorbij de status quo: Alain Badiou over kunst en politiek
J. de Bloois, E. van den Hemel in: Metropolis M, tijdschrift over hedendaagse kunst, Vol. 33 (2012), p. 22-24
122   Artikel: Without Exception: Art, Consensus and the Public Sphere
J. de Bloois in: Open, Vol. 23 (2012), p. 72-82
123   Artikel: Zonder uitzondering: kunst, consensus en de publieke ruimte
J. de Bloois in: Open, Vol. 23 (2012), p. 72-83
124   Hoofdstuk: Infant-directed speech and language evolution
B. de Boer in: The Oxford handbook of language evolution (2012), p. 322-327
125   Artikel: Language dynamics in structured form and meaning spaces
B. de Boer, T. Verhoef in: Advances in Complex Systems, Vol. 15 (2012), p. 1150021-1-1150021-20
126   Artikel: Loss of air sacs improved hominin speech abilities
B. de Boer in: Journal of Human Evolution, Vol. 62 (2012), p. 1-6
127   Hoofdstuk: Self-organization and language evolution
B. de Boer in: The Oxford handbook of language evolution (2012), p. 612-620
128   Boekredactie: Names as language and capital
R. Boerrigter, H. Nijboer (2012), p. 125
129  download 467677 Hoofdstuk: A constraint-based explanation of the McGurk effect
P. Boersma in: Phonological explorations: empirical, theoretical and diachronic issues (2012), p. 299-312
130  download 467230 Hoofdstuk: Modeling phonological category learning
P. Boersma in: The Oxford handbook of laboratory phonology (2012), p. 207-218