The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2012

91 tot 100 van 968
1 ... 71   81   91   101   111 ... 191 ... 281 ... 381 ... 481 ... 571 ... 671 ... 771 ... 871 ... 961

91   Hoofdstuk: Die Nachtstellen der Bilder sichtbar machen
S. Berrebi in: Lieber Aby Warburg Was tun mit den Bildern? Vom Umgang mit fotografischem Material = Dear Aby Warburg What can be done with images? Dealing with photographic material (2012), p. 203-205
92   Hoofdstuk: Exposing the Seams of Pictures
S. Berrebi in: Lieber Aby Warburg Was tun mit den Bildern? Vom Umgang mit fotografischem Material = Dear Aby Warburg What can be done with images? Dealing with photographic material (2012), p. 205-207
93  download 479860 Artikel: Neither fish nor fowl, but real bodies: the films of Sven Augustijnen
S. Berrebi in: Afterall, Vol. 31 (2012), p. 86-93
94   Artikel: Neurocultuur: een kleine verkenning
S. Besser in: Parmentier, Vol. 21 (2012), p. 21-30
95  download 467665 Hoofdstuk: Pragmatic humanism: the case of borders
A. Beukema toe Water, Y. Bouadi, R. Mahieu in: Social housing - housing the social: art, property and spatial justice (2012), p. 482-484
96  download 353553 Proefschrift: ‘Whose Vietnam?’ - ‘Lessons learned’ and the dynamics of memory in American foreign policy after the Vietnam War
H.B. Beukenhorst (2012), p. 275
97   Artikel: Het nut van de rode pen: of, hoe en wanneer correctie bijdraagt aan de schriftelijke taalvaardigheid van tweedetaalleerders
C. van Beuningen in: Levende Talen Tijdschrift, Vol. 13 (2012), p. 3-12
98   Artikel: Evidence on the effectiveness of comprehensive error correction in second language writing
C.G. van Beuningen, N.H. de Jong, F. Kuiken in: Language Learning, Vol. 62 (2012), p. 1-41
99  download 478101 Artikel: Off-shoring and out-sourcing the borders of EUrope: Libya and EU border work in the Mediterranean
L. Bialasiewicz in: Geopolitics, Vol. 17 (2012), p. 843-866
100  download 477327 Boekbespreking: 
P. Bijl in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 127 (2012), p. review 52- , Colonial memory: contemporary women's travel writing in Britain and the Netherlands