The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2012

91 tot 100 van 1116
1 ... 71   81   91   101   111 ... 221 ... 331 ... 441 ... 551 ... 661 ... 781 ... 891 ... 1001 ... 1111

91   Boekbespreking: 
L. Marácz in: Language Problems and Language Planning, Vol. 36 (2012), p. 193-197 , Sprachraum Europa: alles Englisch oder ...?
92   Boek: Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen. - Herz. ed.
M. Leezenberg, G.H. de Vries (2012), 365 p.
93   Hoofdstuk: Leden van de Ridderschap van Groningen 1814-1853 en hun portretten. Inleiding: iconografie van de Groningse Ridderschap
M.J. Bok in: De Ridderschap der provincie Groningen (1814-1853): een adellijk gezelschap onder een vergrootglas (2012), p. 79-80
94   Boekredactie: Myth, truth, and narrative in Herodotus
E. Baragwanath, M. de Bakker (2012), p. XI, 370
95   Hoofdstuk: Emile Roemer: ‘Mensen moeten weer het gevoel hebben dat ze over hun eigen omgeving gaan'
H. Goslinga, J. Turpijn in: De Verenigde Staten van Europa (2012), p. 132-141
96   Artikel: The strategic function of variants of pragmatic argumentation in health brochures
L. van Poppel in: Journal of Argumentation in Context, Vol. 1 (2012), p. 97-112
97  download 444829 Artikel: Introduction: The smooth and the striated
F. Lysen, P. Pisters in: Deleuze Studies, Vol. 6 (2012), p. 1-5
98  download 452257 Proefschrift: China rejuvenated? Governmentality, subjectivity, and normativity: the 2008 Beijing Olympic Games
P.L.G. Chong (2012), p. 333
99   Hoofdstuk: Het meervoud van eigennamen
H. Perridon in: Between West and East: Festschrift for Wim Honselaar on the occasion of his 65th birthday (2012), p. 519-532
100   Artikel: Twitter, YouTube, and Flickr as platforms of alternative journalism: the social media account of the 2010 Toronto G20 protests
T. Poell, E. Borra in: Journalism, Vol. 13 (2012), p. 695-713