The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2011

81 tot 90 van 1034
1 ... 61   71   81   91   101 ... 201 ... 301 ... 411 ... 511 ... 611 ... 721 ... 821 ... 921 ... 1031

81   Proefschrift: Triple-A: the political economy of the blockbuster video game
D.B. Nieborg (2011), p. 248
82   Hoofdstuk: The pragma-dialectical account of argument schemes
D. Hitchcock, J. Wagemans in: Keeping in touch with pragma-dialectics: in honor of Frans H. van Eemeren (2011), p. 185-205
83   Boek: Wortatlas der arabischen Dialekte. - Bd. 1: Mensch, Natur, Fauna und Flora
M. Woidich, P. Behnstedt (2011), XXVIII, 665 p.
84  download 223995 Rapport: Verkenning rechten inzake digitaal erfgoed en cultureel ondernemen
T.A. Schiphof (2011), p. 53
85   Artikel: Verzamelen versus collectioneren: politieke plannen voor een Vlaams museaal beleid
A. Witte in: Ons Erfdeel, Vol. 54 (2011), p. 189-192
86  download 217704 Proefschrift: Beelden van tijd: De rol van historisch tijdsbewustzijn bij het leren van geschiedenis
A.H.J. Wilschut (2011), p. x, 272
87   Hoofdstuk: De leenbibliotheek als instrument van informele censuur, 1850-1920
B. de Vries in: Boeken onder druk: censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst (2011), p. 89-104, 166-168, 187-189, 195
88  download 225945 Hoofdstuk: Geschillenbeslechting in de sharia: het proces voor de qadi
R. Peters in: Teksten van het op 11 juni 2010 te Leiden gehouden 28ste RIMO-symposium gewijd aan instellingen voor rechtsbedeling (2011), p. 11-17
89  download 227234 Artikel: 'Weinig meer dan hun naam...': nieuwe inzichten over vroeg negentiende-eeuwse Noord-Nederlandse leesgezelschappen
A. Lubbers in: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, Vol. 18 (2011), p. 171-189, 229
90  download 227370 Artikel: Door de ogen van de slachtoffers: de gevaren van een beperkt perspectief op de Tweede Wereldoorlog
F. van Vree in: Kleio, Vol. 52 (2011), p. 4-9