The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2011

71 tot 80 van 1029
1 ... 51   61   71   81   91   101 ... 201 ... 301 ... 411 ... 511 ... 611 ... 711 ... 821 ... 921 ... 1021

71   Artikel: Metaphors in editorial cartoons representing the global financial crisis
L. Bounegru, C. Forceville in: Visual Communication, Vol. 10 (2011), p. 209-229
72   Hoofdstuk: Argument schemes, topoi, and laws of logic
J.H.M. Wagemans in: Proceedings of the 7th Conference of the International Society for the Study of Argumentation (2011), p. 1934-1939
73   Artikel: Theocratie en democratie
V. Kal in: Tijdschrift voor Filosofie, Vol. 73 (2011), p. 47-74
74  download 225272 Boekbespreking: 
J.H.M. Wagemans in: Argumentation, Vol. 25 (2011), p. 271-274 , Defending Copernicus and Galileo: critical reasoning in the two affairs
75   Hoofdstuk: Subordination in Cholón
A. Alexander-Bakkerus in: Subordination in native South-American languages (2011), p. 193-219
76  download 223175 Artikel: De eerste persoon enkelvoud in middeleeuwse Ierse toverspreuken
J. Borsje in: Kelten: mededelingen van de Stichting A.G. van Hamel voor Keltische Studies, Vol. 50 (2011), p. 3-5
77  download 223173 Artikel: Del 'Quijote' al 'Persiles': rota Virgilii, fortitudo et sapientia y la trayectoria literaria de Cervantes
A. Sánchez Jiménez in: RILCE, Vol. 27 (2011), p. 477-500
78  download 223172 Boekbespreking: 
A. Sánchez Jiménez in: Ibero-americana, Vol. 41 (2011), p. 212-215 , Prostituidas por el texto: discurso prostibulario en la picaresca femenina
79   Boek: Reading Augustine in the Reformation: the flexibility of intellectual authority in Europe, 1500-1620
A.S.Q. Visser (2011), xii, 240 p.
80   Hoofdstuk: Qeriʾah diʾasporit šel teʾure masaʿ le-ʾErets Yiśraʾel be-Yidiš min ha-meʾah ha-17
S. Berger in: Lirʾot wela-gaʿat: ʿaliyah la-regel u-meqomot qedošim ba-Yahadut, ba-Notsrut uva-ʾIslam: mehqarim li-khevod ʾOrah Limor = Ut videant et contingant: essays on pilgrimage and sacred space: in honour of Ora Limor (2011), p. 285-296