The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2011

671 tot 680 van 1106
1 ... 101 ... 221 ... 331 ... 441 ... 551 ... 651   661   671   681   691 ... 771 ... 881 ... 991 ... 1101

671   Boekredactie: The historical present in Thucydides: semantics and narrative function = Le présent historique chez Thucydide: sémantique et fonction narrative
J. Lallot, A. Rijksbaron, B. Jacquinod, M. Buijs (2011), p. VIII, 327
672  download 356081 Artikel: A cost-effectiveness analysis of a preventive exercise program for patients with advanced head and neck cancer treated with concomitant chemo-radiotherapy
V.P. Retel, L. van der Molen, F.J.M. Hilgers, C.R.N. Rasch, A.A.M.H.J. L'Ortye, L.M.G. Steuten, W.H. van Harten in: BMC Cancer, Vol. 11 (2011), p. 475-
673   Hoofdstuk: Tom Eijsbouts en zijn tijd: portret van een avontuurlijk denker
M. van Montfrans, J.H. Reestman, A. Schrauwen, J. Jans in: De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts (2011), p. XIII-XVI
674   Boekbespreking: 
A. Quak in: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, Vol. 68 (2011), p. 311-313 , Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters. - Bd. 47. - Lieferung 1/2
675   Hoofdstuk: The profanation of the mysteries and the mutilation of the Hermae: two variations on two themes
A. Rijksbaron in: The historical present in Thucydides: semantics and narrative function = Le présent historique chez Thucydide: sémantique et fonction narrative (2011), p. 177-194
676   Boekbespreking: 
O. Fischer in: Language, Vol. 87 (2011), p. 416-420 , More support for 'more'-support: the role of processing constraints on the choice between synthetic and analytic comparative forms
677   Boekredactie: Expérience et réflexivité
G.W. Bertram, R. Celikates, C. Laudou, D. Lauer (2011), p. 254
678   Boekredactie: Literary cultures and public opinion in the Low Countries, 1450-1650
J. Bloemendal, A. van Dixhoorn, E. Strietman (2011), p. X, 324
679   Boekredactie: Echt Peeters: Henk Peeters: realist: avant-gardist
M. van Mechelen, J. Jobse (2011), p. 191
680   Hoofdstuk: Inleiding: [en verantwoording]
M. van Mechelen in: Echt Peeters: Henk Peeters: realist: avant-gardist (2011), p. 9-11